• Ostatnia zmiana 01.02.2016 przez Biuro Karier

  Kariera Medyka 2014

   

  W dniu 26 listopada 2014r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu

  przy ulicy Szpitalnej 37 odbędzie się Kariera Medyka

   

  Kariera Medyka to wydarzenie mające na celu stworzenie studentom i absolwentom możliwości:

  • nawiązania bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami,
  • wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach i wykładach rozwijających kompetencje przydatne na rynku pracy,
  • uzyskania porad od przedstawicieli Instytucji i Organizacji wspierających wejście i funkcjonowanie osób na rynku pracy,
  • zapoznania się z działalnością organizacji studenckich funkcjonujących przy Uczelni oraz wstąpienia w ich szeregi,
  • poznania ścieżek rozwoju zawodowego oraz osobistego zarówno w trakcie studiów jak i po ich zakończeniu.

   

  Program Kariery Medyka

  Wykłady i warsztaty podczas Kariery Medyka

  Lista wystawców