• Ostatnia zmiana 11.02.2021 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

  Wykładowcy

  Opiekun merytoryczny/wykładowca:

  Mateusz Cybulskidoktor hablitowany nauk o zdrowiu, Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Programów Studiów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, adiunkt w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Autor publikacji naukowych z zakresu geriatrii i gerontologii w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. Jego zainteresowania naukowe dotyczą problemów osób w podeszłym wieku w sferze biopsychospołecznej, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psuychicznych wieku podeszłego. Koordynator Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS), działającego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Prowadził wykłady dla seniorów w ramach UZS oraz innych UTW w województwie podlaskim. Pierwszy redaktor naukowy podręcznika „Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego”, wydanego przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL i podręcznika "Psychogeriatria" oraz monografii naukowych „Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa” i "Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku". Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

   

  Opiekun merytoryczny/wykładowca:

  Elżbieta Krajewska-Kułak – profesor doktor habilitowana nauk medycznych, polska lekarka, naukowiec, pedagog, społecznik, współtwórczyni oraz wieloletnia Prodziekan i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross". Specjalista II stopnia z dermatologii i wenerologii. Autorka i współautorka kilkuset prac naukowych (artykułów naukowych, podręczników, monografii, wystąpień konferencyjnych), w tym dwóch nagrodzonych Nagrodą Zespołową Dydaktyczną Ministra Zdrowia. Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Pomysłodawczyni Uniwersytetu Zdrowego Seniora (UZS), realizowanego przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wykładowca na UZS oraz wielu innych UTW w województwie podlaskim. Współredaktor podręcznika „Opieka nad osobami starszymi. Przewodnik dla zespołu terapeutycznego”, wydanego przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL i podręcznika "Psychogeriatria" oraz monografii naukowej „Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa” i "Edukacja prozdrowotna seniorów jako szansa na pomyślne starzenie się na przykładzie miasta Białegostoku".

   

  Wykładowcy:

  Zyta Beata Wojszel – doktor habilitowana nauk medycznych, adiunkt w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zastępca ordynatora Oddziału Geriatrii Szpitala ZOZ MSW w Białymstoku, kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz członek Rady Programowej Szkoły Doktorskiej w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Specjalista II st. w zakresie chorób wewnętrznych i geriatrii. Ukończyła dwuletnie podyplomowe studia w European Academy for Medicine of Ageing, Sion, Szwajcaria (1997-1998), stając się członkiem EAMA Society. Jest zastępcą Przewodniczącego Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Wielokrotnie była autorem/współautorem rozdziałów w podręcznikach akademickich przeznaczonych dla studentów uczelni medycznych (kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i zdrowia publicznego). Była realizatorem wielu prac naukowo-badawczych oraz kilku projektów międzynarodowych realizowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych. Jest autorem/współautorem ponad 140 publikacji. Aktualnie realizuje projekt „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym” w ramach Funduszy Europejskich Wiedza Edukacja Rozwój. Prowadziła zajęcia w ramach innych uniwersytetów trzeciego wieku w województwie podlaskim.

   

  Beata Konarzewska – doktor habilitowana nauk medycznych, adiunkt w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zaburzenia metaboliczne i hormonalne w schizofrenii. Autorka licznych prac naukowych z zakresu psychiatrii w czasopismach polskojęzycznych i anglojęzycznych.

   

  Beata Galińska-Skok – doktor habilitowana nauk medycznych, specjalista psychiatrii, konsultant wojewódzki ds. psychiatrii, adiunkt w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z depresją.

   

  Napoleon Waszkiewicz – profesor doktor habilitowany nauk medycznych, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkich chorobę alkoholową. Autor/współautor licznych publikacji naukowych w prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Prowadził zajęcia w ramach innych uniwersytetów trzeciego wieku w województwie podlaskim. Współredaktor podręcznika „Psychogeriatria”.

   

  Agnieszka Kułak-Bejda – doktor nauk medycznych, asystent w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmują zaburzenia kognitywne. Autorka książki pt. "Poznaj Amie".

   

  Emilia Sarnacka – doktor nauk o zdrowiu, z wykształcenia prawnik. Adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Redaktor/współredaktor licznych podręczników z zakresu prawa medycznego, m.in. „Lekarz dentysta w systemie prawnym”, „Położna w systemie prawnym”, „Prawo medyczne dla lekarzy psychiatrów”, „Domy Pomocy Społecznej – organizacja i funkcjonowanie”. Nagrodzona licznymi nagrodami dydaktycznymi Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.