• Ostatnia zmiana 19.11.2019 przez Zakład Biologii

  Program nauczania

  Strona: 1 z 3

  Program nauczania przedmiotu „Botanika”

  1. Jednostka uczelniana odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: Zakład Biologii
  2. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Halina Ostrowska
  3. Osoba odpowiedzialna za nauczanie przedmiotu: prof. dr hab. Halina Ostrowska
  4. Wymiar godzinowy przedmiotu:

  • Semestr - II
  • Wykłady - 30
  • Ćwiczenia – 60
  • Ogółem - 90
  • Punkty ECTS – 9

  5. Forma zakończenia zajęć (forma zaliczenia): egzamin

     Warunki zaliczenia: egzamin pisemny standaryzowany w postaci dłuższej wypowiedzi pisemnej

  6. Cel nauczania: Wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu: komórki roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem organelli i  

     struktur właściwych tylko tym komórkom, budowy morfologicznej i anatomicznej organów roślin, surowców  

     farmakopealnych. Wykształcenie u studentów umiejętności: rozpoznawania roślin użytkowych, leczniczych i trujących

     na podstawie okazów świeżych i zielnikowych, posługiwania się „kluczami" w celu oznaczenia roślin do rodziny, rodzaju

     i gatunku.
  7. Formy nauczania:

  • Wykłady: przekazywanie treści w formie gotowej do zapamiętania (wykład podawczy).
  • Ćwiczenia: zajęcia praktyczne z preparatami mikroskopowymi (kształtowanie umiejętności mikroskopowania) oraz ze świeżymi i zielnikowymi okazami roślin, przygotowanie i prezentacja projektów grupowych (prezentacja multimedialna)
  • konsultacje

  8. Program nauczania:

   

  '