Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakładu Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii.
  • 18.05.2020 SKN przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   Zakładu Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   1. Opiekun Koła:
    mgr Anna Kraszewska, dr n. med. Diana Moskal, dr n. med. Anna Łobaczuk-Sitnik
   2. Przewodniczący Koła:
    Magdalena Kośnik magda.kosnik@wp.pl                                                                                                                              tel. 787-142-787
   3. Data powstania:
    2012
   4. Liczba członków:
    19
   5. Kontakt:

    anna.kraszewska@umb.edu.pl, diana.moskal@umb.edu.pl, anna.lobaczuk-sitnik@umb.edu.pl                                            tel. 85 748-56-52  

   6. Zainteresowania naukowe:
    Zaburzenia jakości głosu, mowy i słuchu. Diagnoza i terapia zaburzeń jakości głosu, mowy i słuchu.
   7. Publikacje:                                                                                                                                                    a) Pulwin Kaja: Świat Głuchych, czy świat słyszących. Tożsamość pacjenta z wszczepionym implantem ślimakowym, w: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 2013 : 3, nr 51, s. 27-29. b) Kondraciuk Aleksandra, Manias Sylwia, Misiuk Emilia, Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena,  Szczepański Marek, Cybulski Mateusz: Impact of the Orofacial Area Reflexes on Infant’s Speech Development, w: Progress in Health Sciences, 2014 : 4, 1, s. 188-194.                                                        c) Manias Sylwia, Rutkowska Joanna, Fabczak Magdalena: Mowa przełykowa i mowa przetokowa w ocenie pacjenta po całkowitym usunięciu krtani – studium przypadku, w: W drodze do brzegu życia, 2014, tom XII, s. 603-614.                                                                                                                            d) Pulwin Kaja: Determinanty słyszenia u osób po 60 roku życia, w: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 2014 :4, nr 56, s. 20-23.                                                                                                  e) Joanna Rutkowska: Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, 2015, tom 1, s. 76-81.                                        f) Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Kamińska Alicja, Bąkowska Paulina: Zaburzenia mowy w zespole Landaua-Kleffnera w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, 2017, tom 3, s. 215-223.                g) Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Leśniczuk Izabella: Zespół Aspergera. Metody terapii, w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, 2017, tom 3, s. 161-170.                              h) Kraszewska Anna, Leśniczuk Izabella, Kamińska Alicja: Mutyzm wybiórczy - obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne, w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, 2018, tom 4, s. 367 - 375. i) Kraszewska Anna, Kamińska Alicja, Leśniczuk Izabella: Kształtowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej a tożsamość Głuchych, w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, 2018, tom 4, s. 176 – 187.           
   8. Nagrody:                                                                                                                                                                                    II NAGRODA za prezentację pracy w Sesji Studenckich Kół Naukowych                                                          Joanna Rutkowska, „Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)”,               VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”, 23-26.04.2015 Białystok.                                                                                                                   II NAGRODA za prezentację pracy w Sesji Studenckich Kół Naukowych                                                    Sylwia Manias, Justyna Korzunowicz, „Język foniczny a język wizualno – przestrzenny w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka głuchego”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 23-26.05.2013 Białystok                                                    III NAGRODA za prezentację pracy w Sesji Studenckich Kół Naukowych                                                Izabella Leśniczuk, "Mutyzm wybiórczy – obraz kliniczny, postępowanie terapeutyczne", XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 17-20.05.2018 Białystok                                                                                                                WYRÓŻNIENIE za prezentację pracy                                                                                                            Monika Wojtkowska, "Zaburzenia ze spektrum autyzmu – metody terapii", XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 23-26.05.2019 Białystok              III MIEJSCE w Rankingu Studenckich Kół Naukowych dla Studenckiego Koła Naukowego Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii prowadzonego przez dr n. med. Dianę Moskal-Jasińską, dr n. med. Annę Łobaczuk-Sitnik, mgr Annę Kraszewską              
   9. Inne informacje o Kole:

    Czynny udział członków SKN w konferencjach:                                                                                                      XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 23-26.05.2019 Białystok XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 17-20.05.2018 Białystok XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 18-21.05.2017 Białystok  XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 14-17.04.2016 Białystok                                                                                                                                       VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej” 23-26.04.2015 Białystok                                                                                                                       III Ogólnopolska Konferencja Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS pt.: „Jak Cię słyszą tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy” 13-14.12.2013 Lublin                                                                               IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 22-25.05.2014 Białystok                                                                                                                                         II Ogólnopolska Konferencja Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS pt.: „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki” 18-19.01.2013 Lublin                                                                                   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”       23-26.05. 2013 Białystok                                                                                                                                   Organizacja i przeprowadzenie „Warsztatów Emisji Głosu” w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB (2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014)                                                            Udział członków SKN Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB w szkoleniach: „Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych”, Białystok 11.05.2019r. „Trening Umiejętności Społecznych”, Białystok 26-27.05.2018r. „Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne” (poziom I), Białystok 17-18.06.2017r.                  „AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”, Białystok 4.06.2016r. Metoda klanzy w terapii logopedycznej”, Białystok 22-23.02.2014r.