• 20.03.2017 SKN przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   Zakładu Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   1. Opiekun Koła:
    mgr Anna Kraszewska, dr n. med. Diana Moskal, dr n. med. Anna Łobaczuk-Sitnik
   2. Przewodniczący Koła:
    Alicja Kamińska                                                                                                                                                             alicja.kaminska1506@wp.pl                                                                                                                                                             tel. 514 048 527
   3. Data powstania:
    2011
   4. Liczba członków:
    8
   5. Kontakt:

    anna.kraszewska@umb.edu.pl, diana.moskal@umb.edu.pl, anna.lobaczuk-sitnik@umb.edu.pl                                            tel. 85 748-56-52  

   6. Zainteresowania naukowe:
    Zaburzenia jakości głosu, mowy i słuchu. 
   7. Publikacje:
    Rutkowska Joanna: Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD), w: Holistyczny wymiar współczesnej medycyny, praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko, Wojciecha Kułaka, 2015, tom 1, s. 76-81                                                                                                                       Kondraciuk Aleksandra, Manias Sylwia, Misiuk Emilia, Kraszewska Anna, Kosztyła-Hojna Bożena, Szczepański Marek, Cybulski Mateusz: Impact of the Orofacial Area Reflexes on Infant’s Speech Development, w: Progress in Health Sciences, 2014 : 4, 1,  s. 188-194                                                                                                                                                      Pulwin Kaja: Determinanty słyszenia u osób po 60 roku życia, w: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 2014 :4, nr 56, s. 20-23                                                                                                                                                                                       Pulwin Kaja: Świat Głuchych, czy świat słyszących. Tożsamość pacjenta z wszczepionym implantem ślimakowym, w: Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, 2013 : 3, nr 51, s. 27-29 
   8. Nagrody:                                                                                                                                                                                    II NAGRODA za prezentację pracy w Sesji Studenckich Kół Naukowych                                                          Joanna Rutkowska, „Trudności diagnostyczne w przypadku zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD)”,               VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”, 23-26.04.2015 Białystok.                                                                                                                   II NAGRODA za prezentację pracy                                                                                                                      Sylwia Manias, Justyna Korzunowicz, „Język foniczny a język wizualno – przestrzenny w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnej dziecka głuchego”, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 23-26.05.2013 Białystok
   9. Inne informacje o Kole:

    Czynny udział członków SKN w konferencjach:                                                                                                      XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 14-17.04.2016 Białystok                                                                                                                                       VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej” 23-26.04.2015 Białystok                                                                                                                       III Ogólnopolska Konferencja Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS pt.: „Jak Cię słyszą tak Cię piszą, czyli media pod okiem logopedy” 13-14.12.2013 Lublin                                                                               IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 22-25.05.2014 Białystok                                                                                                                                         II Ogólnopolska Konferencja Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS pt.: „Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki” 18-19.01.2013 Lublin                                                                                   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna Śmierć – Pamięci Elizabeth Kübler-Ross”       23-26.05. 2013 Białystok                                                                                                                                   Organizacja i przeprowadzenie „Warsztatów Emisji Głosu” w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Wydział Nauk o Zdrowiu UMB (20.05.2016, 20.05.2015, 20.05.2014, 21.05.2013)                                             Udział członków SKN Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB w szkoleniu AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, Białystok 4.06.2016