Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakładu Patomorfologii Ogólnej.
  • 18.11.2021 SKN przy Zakładzie Patomorfologii Ogólnej

   Zakładu Patomorfologii Ogólnej

   1. Opiekun Koła:
       dr hab n med Anna Pryczynicz, prof dr hab n med Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

   2. Przewodniczący Koła:
       Jakub Kosidło, student IV roku Analityki Medycznej

   3. Data powstania:
       2008

   4. Liczba członków:
       3

   5. Kontakt:
       anna.pryczynicz@umb.edu.pl

   6. Zainteresowania naukowe:

   -wielomarkerowe badania w nowotworach przewodu pokarmowego (rak jelita grubego, rak żołądka, rak trzustki), w stanach przednowotworowych przewodu pokarmowego oraz w nieswoistych chorobach zapalnych jelit

   -badanie zmian morfologicznych przewodu pokarmowego związanych z infekcją Helicobacter pylori.

   7. Publikacje:

       Publikacje pełnotekstowe:

   1. Pryczynicz A., Guznińska-Ustymowicz K., Wakulewska A., Ducher M., Lewczuk Ł., Kisielewski W., Ustymowicz A., Zioło M., Famulski W. Fine needle aspiration cytology in the diagnosis of Sjögren’s syndrome. Progress in Health Sciences. 2013, 3, 2: 178-182.

   2. Jakubowska K, Pryczynicz A, Sidorkiewicz I, Kemona A, Niewiński A, Lewczuk Ł, Kędra B, Guzińska-Ustymowicz K,. Expressions of matrix metalloproteinases 2, 7, and 9 in carcinogenesis of pancreatic ductal adenocarcinoma. Disease Markers 2016, Article ID 9895721, 7 pp.

   3. Katarzyna Jakubowska, Anna Pryczynicz, Piotr Iwanowicz, Andrzej Niewiński, Elżbieta Maciorkowska, Jerzy Hapanowicz, Dorota Jagodzińska, Andrzej Kemona, Katarzyna Guzińska-Ustymowicz. Expressions of matrix metalloproteinases (MMP-2, MMP-7, and MMP-9) and their inhibitors (TIMP-1, TIMP-2) in inflammatory bowel diseases. Gastroenterology Research and Practice 2016, Article ID 2456179, 7 pp.

   Doniesienia zjazdowe:

   1. E. Lubowicka, K. Miniewska, B. M. Piskór - Rak żołądka u ludzi młodych – analiza statystyczna pacjentów leczonych z powodu raka żołądka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w latach 2000-2013. Młodzi Diagności w Łodzi 2014

   2. Niewiarowska K, Gryko M, Kemona A, Kiśluk J, Pryczynicz A, Zaręba K. Actinomycosis of sigmoid colon imitating ovary’s tumor. 6th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists . 2011

   3. Niewiarowska K, Cepowicz D, Kędra B, Kiśluk J, Pryczynicz A, Zaręba K. The simulatenous presence of adenocarcinoma, gastrointestinal stroma tumor and carcioid tumor in the stomach. 6th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists . 2011

   4. Kiśluk J, Cepowicz D, Kemona A, Kędra B, Niewiarowska K, Pryczynicz A. Diagnostic of gastrointestinal stroma tumor GIST. 6th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists . 2011

   5. Hryć N, Czerniawska E, Iwanowicz P. Gastrointestinal perforation revealinr two stomach tumors. 6th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists . 2011

   6. Matysiuk K, Ducher M, Książek M. Co-existance pancreatic neuroendocrine tumor with stomach GIST. 6th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 2011

   7. Iwanowicz P, Hryć N, Kiśluk J, Niewiarowska K, Południewski M. Evaluation of the expressions of MMP-2 in inflammatory bowel disease ulcerative colitis and Crohn’s disease. 7th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 2012

   8. Hryć N, Iwanowicz P, Kiśluk J, Niewiarowska K, Południewski M. The share of pro- and active caspase-3 in inflammatory bowel diseases. 7th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 2012

   9. Ducher M, Czerniawska E, Kiśluk J, Niewiarowska K, Południewski M, Borsuk A. Type of chan ges in cervical cytology, the patients in the Podlasie region in the period from 1 August 2011 to 1 January 2012 between the ages of 18-30 years of age. 7th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 2012

   10. Kiśluk J, Ducher M, Niewiarowska K, Gryko M, Pryczynicz A, Kędra B. DOG-1 – a novel marker of gastrointestinal stroma tumors. 7th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. 2012

   11. J. Januszewska, I. Sidorkiewicz, K. Nowak - Merkel Cell Carcinoma (MCC) – a case report. Juvenes Pro Medicina 52nd Polish and 10th International Annual Training&Scientific Medical Congress of Students’ Society and Junior Doctors ,Łódź 2014.

   12. J. Januszewska, I. Sidorkiewicz, K. Niewiarowska - The expression of MMP-2 and MMP-7 proteins in pancreatic ductal carcinoma. Juvenes Pro Medicina 52nd Polish and 10th International Annual Training&Scientific Medical Congress of Students’ Society and Junior Doctors,Łódź 2014.

   13. A. Tenderenda, P Brania. Ocena ekspresji mucyny-4 w preparatach tkankowych pacjentów leczonych z powodu raka żołądka. III Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka”, Białystok 2016.

   14. M. Nizioł, M. Misiura. Ocena ekspresji białka EpCAM w preparatach tkankowych od pacjentów z rakiem żołądka leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. III Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka”, Białystok 2016.

   15. B. Piskór, E. Lubowicka, K. Miniewska. Immunohistochemiczna ocena ekspresji Fascyny-1 w raku jelita grubego z wybranymi parametrami histopatologicznymi. IV Ogólnopolska Konferencja Lubelskiego Towarzystwa Analityki Medycznej. Lublin, 20

   16. A. Żbikowski. Ocena ekspresji mucyny-1 w preparatach histologicznych nowotworów żołądka u pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. IV Ogólnopolska Konferencja Lubelskiego Towarzystwa Analityki Medycznej. Lublin, 2016.

   17. M. Żukowska, K. Cicha, A. Pryczynicz, J Zińczuk, K Guzińska-Ustymowicz, A. Kemona. Analysis of immunohistochemical expressions of Mucin-5 in gastrin cancer. I Ogólnopolska Konferencja “ Biomarkery w Chorobach Nowotworowych”, Wrocław, 2015.

   18. Lubowicka E, Piskór B, Miniewska K. Immunohistochemiczna ekspresja Fascyny-1 w raku żołądka w korelacji z wybranymi parametrami histopatologicznymi. II Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „ Wschodząca Diagnostyka” 2015

   8. Nagrody:

   II miejsce w konkursie krajowym – Anna Tenderenda - A. Tenderenda, P Brania. Ocena ekspresji mucyny-4 w preparatach tkankowych pacjentów leczonych z powodu raka żołądka. III Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka”, Białystok 2016

   III miejsce w konkursie krajowym – Barbara Piskór - B. Piskór, E. Lubowicka, K. Miniewska. Immunohistochemiczna ocena ekspresji Fascyny-1 w raku jelita grubego z wybranymi parametrami histopatologicznymi. IV Ogólnopolska Konferencja Lubelskiego Towarzystwa Analityki Medycznej. Lublin, 2016.

   9. Inne informacje o Kole:

   Współpraca z organizacją studencką Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny przy organizacji warsztatów z barwień histochemicznych oraz z cytologii ginekologicznej.