Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego.
  • 14.03.2017 SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

   Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego

   1. Opiekun Koła:
    dr Regina Sierżantowicz
   2. Przewodniczący Koła:
    Dorota Bitiucka
   3. Data powstania:
    listopad 2008 rok
   4. Liczba członków:
    8+ 2 nowozgłoszonych
   5. Kontakt: mail: renatasierz@wp.pl /  mail: dorota.bitiucka@gmail.com
   6. Zainteresowania naukowe:

    - ocena zapotrzebowania na edukacje zdrowotną w okresie okołooperacyjnym pacjentów Oddziałów Chirurgii;

    - zasady pielegnacji pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi np. stomią;

    - promowanie zawodu pielęgniarki;

    - działalność charytatywna na rzecz społeczności lokalnej.

   7. Publikacje:
    Prace oryginalne
   •  Koc M., Tworkowska J., Sierżantowicz R.: Pielęgnowanie pacjenta po cholecystectomii. Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr 1-2.2010 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
   • Żukowska I., Rogowska M., Sierżantowicz R.: Pacjent po resekcji tarczycy. Magazyn Pielęgniarki i Położnej Nr 3/2010 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
   • Dorota Bitiucka, Regina Sierżantowicz. Problemy pielęgnacyjne pojawiające się w procesie gojenia ran nowotworowych. 2016, 2 (60), 241-246 Pielęgniarstwo Polskie. ISSN 0860-8466
    Rozdziały monografie
   • Koc M., Rogowska M., Tworkowska J., Żukowska I., Sierżantowicz R.: Eutanazja w internecie. W drodze do brzegu życia. Praca pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak , Cecylii Łukaszuk. T6. Białystok , Uniwersytet Medyczny 2009, 247-255. ISBN: 978-83-89934-45-1.
   • Koc M., Tworkowska J., Sierżantowicz R., Wróbel K., Rutkowska K., Łagoda K.: Problem odleżyn w opiece terminalnej. W drodze do brzegu życia. Praca pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak , Cecylii Łukaszuk. T6. Białystok , Uniwersytet Medyczny 2009,575-586. ISBN: 978-83-89934-59-8
   • Wróbel K., Rutkowska M., Rogowska M., Ustymowicz J., Łagoda K., Sierżantowicz R.: Zasady monitorowania i terapii bólu przewlekłego w chorobie nowotworowej. W drodze do brzegu życia. Praca pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak , Cecylii Łukaszuk. T6. Białystok , Uniwersytet Medyczny 2009, 261-271. ISBN: 978-83-89934-59-8
   • Sierżantowicz R., Koc M., Tworkowska J.: Czy patologiczna otyłość może być przyczyną śmierci?. W drodze do brzegu życia. Praca pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak , Cecylii Łukaszuk, Jolanty Lewko. Białystok, Uniwersytet Medyczny 2011, 273-282. ISBN: 978-83-89934-67-3.
   • Sierżantowicz R., Żukowska I., Rogowska M.: Prometeusze XXI wieku nieświadomi śmierci. W drodze do brzegu życia. Praca pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak , Cecylii Łukaszuk, Jolanty Lewko. Białystok, Uniwersytet Medyczny 2011, 495-502. ISBN: 978-83-89934-67
   • Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Sierżantowicz Regina. Zastosowanie terapii uzupełniających w chorobach przewlekłych i nieuleczalnych. Białystok, Uniwersytet Medyczny 2014, Tom XII, str. 415-425W drodze do brzegu życia. Tom XII.
   • Moroz Agnieszka, Zhylinskaya Veranika, Bednarowicz Klaudia, Sierżantowicz Regina 2. Nowoczesne opatrunki stosowane w leczeniu ran przewlekłych. 2014, Tom XII, str. 937-952 W drodze do brzegu życia. Tom XII.
   • Gizińska Dominika, Tomaszewska Karolina, Wawrzyszko Marzena, Sierżantowicz Regina Rana nowotworowa charakterystyka, główne problemy, leczenie. 2014, Tom XII, str. 520-530 W drodze do brzegu życia. Tom XII.
   • Bitiucka Dorota, Śliwowska Marta, Regina Sierżantowicz Profilaktyka, leczenie i problemy edukacyjne pacjentek po mastektomii. 2016, 1, 145-153 Zdrowie XXI wieku, Wyzwania, problemy, dylematy ISBN 978-83-60571-41-5
   • Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Sierżantowicz Regina Edukacja zdrowotna wobec pacjentów bariatrycznych w okresie okołooperacyjnym. 2016,1, 17-25. Zdrowie XXI wieku, Wyzwania, problemy, dylematy ISBN 978-83-60571-41-5
   • Aniśko Paulina, Sierżantowicz Regina Leczenie żylaków kończyn dolnych za pomocą wybranych metod chirurgicznych. 2016,1, 591-598. Zdrowie XXI wieku, Wyzwania, problemy, dylematy ISBN 978-83-60571-41-5
   • Moroz Agnieszka, Sierżatowicz Regina Kopresjoterapia, jako metoda leczenia żylaków kończyn dolnych. 2016, 2, 27-36 Zdrowie XXI wieku, Wyzwania, problemy, dylematy ISBN 978-83-60571-42-2
   • Szypulska Marzena, Ojeda Esther Moreno, Sierżantowicz Regina Wielowymiarowe aspekty w leczeniu nowotworu jelita grubego. 2016, 2, 555-564 Zdrowie XXI wieku
   • Śliwowska Marta, Bitiucka Dorota, Szypulska Marzena, Sierżantowicz Regina Profilaktyka zakażeń dróg oddechowych u pacjentów leczonych na oddziałach chirurgii onkologicznej. 2016, 285-292 W drodze do brzegu życia - Tom XIV, ISBN- 978-83-937785-9-1
   • Bitiucka Dorota, Śliwowska Marta, Sierżantowicz Regina Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach Nagłych chirurgii ogólnej. 2016, 1, 83-98 Ratunkowe i pielęgnacyjne postępowanie w chirurgicznych stanach nagłych, ISBN 978-83-939529-4-6
   • Selewońko Magdalena, Sierżantowicz Regina, Kirpsza Bożena, Trochimowicz Lech. Ocena stopnia narażenia na zakażenie wirusem HIV w pracy pielęgniarki oddziału chirurgii 2016,1, 99-114. Ratunkowe i pielęgnacyjne postępowanie w chirurgicznych stanach nagłych, ISBN 978-83-939529-4-6
   • Bitiucka Dorota, Śliwowska Marta, Sierżantowicz Regina. Najczęstsze metody leczenia otyłości stosowane w chirurgii – rola pielęgniarki. 2016, 1, 358-367„Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. ” Tom I - 978-83-945984-5-7;
   • Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Sierżantowicz Epidemiologia, klasyfikacja i leczenie raka żołądka 2016, 1,361-381 „Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku. ” Tom I - 978-83-945984-5-7;
   • Komunikaty zjazdowe
    Koc M., Rogowska M., Tworkowska J., Żukowska I., Sierżantowicz R.: Eutanazja w internecie. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’, Białystok, 10-13 grudzień 2009.
    Koc M., Tworkowska J., Sierżantowicz R., Wróbel K., Rutkowska K., Łagoda K.: Problem odleżyn w opiece terminalnej. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’, Białystok, 10-13 grudzień 2009.
   • Wróbel K., Rutkowska M., Rogowska M., Ustymowicz J., Łagoda K., Sierżantowicz R.: Zasady monitorowania i terapii bólu przewlekłego w chorobie nowotworowej. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’, Białystok, 10-13 grudzień 2009.
   • Witkowska I., Sierżantowicz R.: Zakres edukacji w oddziałach chirurgicznych w kompetencji pielęgniarki i lekarza. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy. Białystok 2010.
   • Sierżantowicz R., Koc M., Tworkowska J.: Czy patologiczna otyłość może być przyczyną śmierci?. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć”, Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok 10-13.03.2011.
   • Sierżantowicz R., Żukowska I., Rogowska M.: Prometeusze XXI wieku nieświadomi śmierci. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć”, Bioetyka i wielokulturowość w medycynie, Białystok 10-13.03.2011.
   • Lisowska A.: Leczenie ran za pomocą opatrunków nowej generacji. VII Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’ Białystok, 23-26 maja 2012, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Wyzwania współczesnej medycyny” Białystok, 24-26 maja 2012.
   • Lisowska A.: Syndrom wypalenia zawodowego w medycynie paliatywnej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’ Białystok, 23-26 maja 2012, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Wyzwania współczesnej medycyny” Białystok, 24-26 maja 2012.
   • Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Sierżantowicz Regina. Zastosowanie terapii uzupełniających w chorobach przewlekłych i nieuleczalnych. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross” 22-26 maja 2014 roku
   • Bitiucka Dorota, Śliwowska Marta, Sierżantowicz Regina. Abdominal and lower limb gunshot wounds – case report. 11th Bialystok International Medical Congress. 05- 07.05.2016 Białystok
   • Sylwia Chludzińska, Patrycja Modzelewska, Regina . Ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną wśród pacjentów ze stomią. XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła naukowe szkołą twórczego działania"25-26 kwiecień 2016 Olsztyn
    Nagrody:
   • Białystok, Koc M., Rogowska M., Tworkowska J., Żukowska I., Sierżantowicz R.: Wyróżnienie za pracę: Eutanazja w internecie. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’, Białystok, 10-13 grudzień 2009.
   • Białystok, Koc M., Tworkowska J., Sierżantowicz R., Wróbel K., Rutkowska K., Łagoda K.: Wyróżnienie za pracę: Problem odleżyn w opiece terminalnej. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’, Białystok, 10-13 grudzień 2009.
   • Białystok, Wróbel K., Rutkowska M., Rogowska M., Ustymowicz J., Łagoda K., Sierżantowicz R.: Wyróżnienie za pracę Zasady monitorowania i terapii bólu przewlekłego w chorobie nowotworowej. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’, Białystok, 10-13 grudzień 2009.
   • Białystok Lisowska A.: III Nagroda za pracę: Leczenie ran za pomocą opatrunków nowej generacji. VII Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’ Białystok, 23-26 maja 2012, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Wyzwania współczesnej medycyny” Białystok, 24-26 maja 2012.
   • oraz praca: Syndrom wypalenia zawodowego w medycynie paliatywnej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. ,,Życiodajna śmierć-pamięci Elizabeth Kübler-Ross’’ Białystok, 23-26 maja 2012, VI Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ,,Wyzwania współczesnej medycyny” Białystok, 24-26 maja 2012.
   • III Nagrodę Naukową ,,Ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną wśród pacjentów operowanych w Oddziale Chirurgii” XLIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Patrycja Modzelewska, Sylwia Chludzińska, Regina Sierżantowicz"Olsztyn (2015).
   • "Koła naukowe szkołą twórczego działania"25-26 kwiecień 2016 Olszytn. II miejsce w Konkursie Krajowym Ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną wśród pacjentów ze stomią. Sylwia Chludzińska, Patrycja Modzelewska, Regina Sierżantowicz. XLV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych
    Ponadto za całokształt działalności dla Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego przyznano
   • II miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu 2012/2013 r.
   • III miejsce w Rankingu Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu za 2013/2014 r.
   1. Inne informacje o Kole: