Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej.
  • 14.03.2017 Administrator UMB

   Zakładu Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej

   1. Opiekun Koła:
    dr n. med. Bożena Kulesza-Brończyk
   2. Przewodniczący Koła:
    Monika Futyma, studentka położnictwa, II rok II stopień
   3. Data powstania:
    22 maja 2007 roku
   4. Liczba członków:
    17
   5. Kontakt:
    adres e-mail SKN: umb.skn-poloznictwo@wp.pl; adres e-mail Przewodniczącej SKN: monika.f13@wp.pl
   6. Zainteresowania naukowe:
    Profil prac naukowych:
    - analiza bieżących zjawisk i procesów w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
    - rozwój nowoczesnego położnictwa i świadomego rodzicielstwa,
    - aktualne problemy zdrowotne kobiet na każdym etapie życia
    Praca praktyczna:
    - publikacja prac naukowych
    - udział i organizacja konferencji naukowych
    - prowadzenie działalności edukacyjnej w białostockich szkołach średnich z zakresu podstaw płodności kobiety, przebiegu ciąży, rozwoju płodu, porodu naturalnego, cięcia cesarskiego, antykoncepcji oraz chorób przenoszonych drogą płciową
    - organizacja zbiórek charytatywnych
   7. Publikacje:
    • "Znaczenie niedoboru witaminy D w patogenezie wybranych schorzeń kobiety ciężarnej i jej dziecka" Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Zdrowie w XXI wieku”, 27 listopada 2015 w Łomży; autorzy: Dominika Żemojduk, Monika Futyma, Marta Szymańska, Klaudia Futyma, Bożena Kulesza – Brończyk.
    • "Palenie papierosów wśród kobiet ciężarnych, jako problem współczesnej medycyny perinatalnej" Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Zdrowie w XXI wieku”, 27 listopada 2015 w Łomży; autorzy: Dominika Żemojduk, Monika Futyma, Marta Szymańska, Klaudia Futyma, Bożena Kulesza – Brończyk.
    • "Rak piersi w ciąży – wyzwanie w dziedzinie położnictwa i onkologii'" Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Zdrowie w XXI wieku”, 27 listopada 2015 w Łomży; autorzy: Dominika Żemojduk, Monika Futyma, Marta Szymańska, Klaudia Futyma, Bożena Kulesza – Brończyk.
    • "Zaburzenia psychiczne wikłające ciążę"  Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Zdrowie w XXI wieku”, 27 listopada 2015 w Łomży; autorzy: Dominika Żemojduk, Monika Futyma, Marta Szymańska, Klaudia Futyma, Bożena Kulesza – Brończyk.
    • „Czy kobiecość może umrzeć? - trudne momenty w życiu kobiety”   X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” oraz VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”  23 – 26 kwietnia 2015 r., Białystok; autorzy: Monika Futyma, Dominika Żemojduk, Natalia Ścisłowska, Marta Szymańska, Bożena Kulesza - Brończyk .
    • „Śmierć szansą na życie – aborcja”  X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Życiodajna śmierć - Pamięci Elizabeth Kübler-Ross” oraz VII Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „15 lat Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej”  23 – 26 kwietnia 2015 r., Białystok; autorzy: Monika Futyma, Dominika Żemojduk, Natalia Ścisłowska, Marta Szymańska, Bożena Kulesza - Brończyk.
    • „The case of a newborn with a necrotizing enterocolitis”  8’th Białystok International Medical Congress for Young Scientist 2013r,  12 – 13 kwietnia 2013 r. Autor: Ewa Korcz.
    • „Komunikacja wizualno-przestrzenna – bobomigi”  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, 20-2.05.2010r., autor:  Karolina Glińska.
    • „FAS – czyli jakie skutki może przynieść spożywanie alkoholu w ciąży”  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, 20-2.05.2010r., autor: Marlena Adaszczyk.
   8. Nagrody:
    • Wyróżnienie „Komunikacja wizualno-przestrzenna – bobomigi” V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Medycyny i Młodych Lekarzy, 20-2.05.2010r., autor: Karolina Glińska.
   9. Inne informacje o Kole:
    Więcej informacji na temat działalności naszego STN oraz galeria zdjęć na stronie: http://www.umb.edu.pl/s,10837/Studenckie_Kolo_Naukowe