• Ostatnia zmiana 24.03.2021 przez Zakład Biologii

  Aktualności

           

         Przedmiot "Biologia medyczna"

   

         Student/ka przychodzący/ca na zajęcia w Zakładzie Biologii powinien/nna obowiązkowo posiadać: zmianę obuwia, biały

       fartuch, czysty zeszyt min. 60 kartkowy, ołówek, gumkę.

   

   

  EGZAMIN POPRAWKOWY II Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA MEDYCZNA

                                                          NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA ODBĘDZIE SIĘ

  NA PLATFORMIE BLACKBOARD (https://umbedu.blackboard.com)

  31 MARCA 2021 ROKU O GODZINIE 8.00

   

    Przed przystąpieniem do egzaminu każdy student jest zobowiązany do zapoznanie się z Zarządzeniem nr 25/2019

    Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.03.2019r. w sprawie zakazu korzystania z 

    niedozwolonej pomocy podczas egzaminów (załącznik na platformie Blackboard).

   

      1. Egzamin będzie dostępny w godzinach 8.00 – 9.00

      2. Forma: pytania zamknięte i otwarte

      3. Czas: 60 min

          Test należy rozwiązać w ciągu 1-ej sesji. Nie ma powrotu do wcześniejszych pytań.

   

     Zakład Biologii nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikające z braku kompatybilności

     sprzętu, jakości połączenia internetowego i działania platformy.
   W przypadku problemów technicznych należy ten fakt zgłosić niezwłocznie drogą mailową 
         (blackboard@umb.edu.plbiolfarm@umb.edu.pl) z dołączonym zrzutem ekranu.

    Tylko w uzasadnionych przypadkach student będzie miał możliwość rozwiązania nowej wersji egzaminu

    w dodatkowym terminie

   

    Nieobecność na egzaminie należy usprawiedliwić w dniu egzaminu przesyłając skan zwolnienia lekarskiego lub

    innego dokumentu.

   

     Całkowita liczba punktów uzyskana z egzaminu zostanie podana po ocenie pytań otwartych.

   

     Student otrzymuje z egzaminu ocenę pozytywną po uzyskaniu co najmniej 55% punktów.

     Oceny z egzaminu zostaną zamieszczone na platformie Blackboard, w zakładce treść, podzakładce informacje.

   

   

   

   

                          Prof. dr hab. Halina Ostrowska

                          Kierownik Zakładu Biologii UMB

   

   

   

   

    Zgodnie z Zarządzeniem 106/2020 Rektora UMB z dnia 16.10.2020 r. wykłady i ćwiczenia bedą prowadzone

    z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

   

    Wykłady z przedmiotu "Biologia medyczna" odbywają się od dnia 19.10.2020 r. wyłącznie on-line na platformie

    e-learningowej Blackboard wg harmonogramu.

   

   Ćwiczenia w Zakładzie Biologii odbywają się od dnia 26.10.2020 r. w formie webinariów on-line na platformie

   e-learningowej Blackboard wg harmonogramu grup. Na daną godzinę logują się studenci wyłącznie z danej grupy

   studenckiej.

   

     Szczegółowy harmonogram ćwiczeń zamieszczony jest w gablocie informacyjnej i na stronie internetowej

     Zakładu  Biologii   

     https://www.umb.edu.pl/s,15910/Analityka_Medyczna_1_rok-_1_semestr_-_Biologia_medyczna

   

     Wykłady:

  • środa  11.00 - 12.30,  Aula 2, ECF

    Terminy wykładów:  14.10.2020, 21.10.2020, 28.10.2020, 04.11.2020, 18.10.2020, 25.11.2020,

                                     02.12.2020, 09.12.2020

   

     Ćwiczenia w Zakładzie Biologii:

  • poniedziałek 8.00 - 10.15 grupa III

                           15.45 - 18.00 grupa II

  • wtorek          10.45 - 13.00 grupa I
  • czwartek       8.00 - 10.15 grupa IV

                  

   Konsultacje: po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo