• 27.09.2018 Zakład Toksykologii

  Pracownicy

   

  • dr hab. n. med. Maria Jurczuk – adiunkt

  e-mail: maria.jurczuk@umb.edu.pl

  tel. 85 6865127

  • dr hab. n. med. Elżbieta Kulikowska-Karpińska – adiunkt

        tel. 85 6865128

  • dr hab. n. med. Anna Łukaszewicz-Hussain – adiunkt

        tel. 85 6865128

  • dr n. biol. Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk – starszy specjalista

  e-mail: malgorzata.galazyn-sidorczuk@umb.edu.pl

  tel. 85 7485605

  • dr n. med. Joanna Rogalska – starszy specjalista

  e-mail: joanna.rogalska@umb.edu.pl

  tel. 85 7485605

  • dr n. med. Alicja Roszczenko – starszy specjalista

  e-mail: alicja.roszczenko@umb.edu.pl

  tel. 85 7485605

  • Ewa Kamińska - pomoc techniczna

   

  Doktoranci:

  • mgr Magdalena Mężyńska - studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • mgr Nazar Smereczański - studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej