Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Oferta - Studenci WNoZ.
 • Ostatnia zmiana 08.09.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Oferta - Studenci WNoZ

  Szkolenie / Wizyta studyjnaKierunek WNoZProjekt (link)

  Zajęcia warsztatowe w zespole interdyscyplinarnym:

  • Zajęcia warsztatowe realizowane przygotowujące studentów
   do pracy z pacjentem geriatrycznym, kształcące kompetencje 
   komunikacyjne i analityczne
  • Zajęcia praktyczne prowadzące do uzyskania kompetencji
   komunikacyjnych i analitycznych realizowane przy udziale
   „pacjentów symulowanych”
  • Wizyty studyjne krajowe i zagraniczne kształcące kompetencje zawodowe

  Fizjoterapia

  (4 i 5 rok - JSM,

  1 i 2 rok - II st.)

   

  Pielęgniarstwo
  (2 i 3 rok I st.
  1 i 2 rok II st.)

  ZPU-3

   

  POWRÓT

  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ