Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka.
 • Nauka.
 • Ostatnia zmiana 04.05.2020 przez Biobank

  Nauka

   

  Publikacje:

  1. Ciereszko Andrzej, Dietrich Mariola, Słowińska Mariola, Nynca Joanna, Ciborowski Michał, Kiśluk Joanna, Michalska-Falkowska Anna, Reszeć Joanna, Sierko Ewa, Nikliński Jacek.
  Identification of protein changes in the blood plasma of lung cancer patients subjected to chemotherapy using a 2D-DIGE approach.
  PLoS ONE 2019 : 14, 10, e0223840.

  2. Nikliński Jacek, Krętowski Adam, Moniuszko Marcin, Reszeć Joanna, Michalska-Falkowska Anna, Niemira Magdalena, Ciborowski Michał, Charkiewicz Radosław, Jurgilewicz Dorota, Kozłowski Mirosław, Ramlau Rodryg, Piwkowski Cezary, Kwaśniewski Mirosław, Kaczmarek Monika, Ciereszko Andrzej, Waśniewski Tomasz, Mróz Robert Marek, Naumnik Wojciech, Sierko Ewa, Paczkowska Magdalena, Kiśluk Joanna, Sulewska Anetta, Cybulski Adam, Mariak Zenon, Kędra Bogusław, Szamatowicz Jacek, Kurzawa Paweł, Minarowski Łukasz, Charkiewicz Angelika Edyta, Mroczko Barbara, Małyszko Jolanta, Manegold Christian, Pilz Lothar, Allgayer Heike, Abba Mohammed, Juhl Hartmunt, Koch Frauke, .
  Systematic biobanking, novel imaging techniques, and advanced molecular analysis for precise tumor diagnosis and therapy: The Polish MOBIT project.
  Advances in Medical Sciences 2017 : 62, 2,  405-413.

  3. Charkiewicz Radosław, Nikliński Jacek, Claesen Jürgen, Sulewska Anetta, Kozłowski Mirosław, Michalska-Falkowska Anna, Reszeć Joanna, Moniuszko Marcin, Naumnik Wojciech, Niklińska Wiesława.
  Gene expression signature differentiates histology but not progression status of early-stage NSCLC.
  Translational Oncology 2017 : 10, 3, s. 450-458

  Wykłady: 

  1. Nikliński Jacek. A novel approach to the oncology biobank integrated with omics analysis in the University setting.
  Successful R&I in Europe 2017, Dusseldorf, 03.03.2017.
  https://horizon2020.zenit.de/fileadmin/Horizon2020/01_Veranstaltungen/02-03-2017_-_Successful_2017/Day2/16_A%20novel%20approach%20to%20the%20oncology%20biobank%20integrated%20with%20omics%20analysis%20in%20...%20-%20Professor%20Jacek%20Niklinski.pdf

  2. Michalska-Falkowska Anna. The MOBIT Project: A novel approach to the biobanking in the University setting.
  Advances on Thoracic Surgery, Oncology and Bronchology, Sankt Petersburg, 14.04.2017.

  3. Nikliński Jacek.  PET/MRI imaging as a tool for validation of microRNA potential in lung cancer monitoring.
  Siemens Headquarter, Erlangen, 24.03.2017.

  4. Jurgilewicz Dorota. PET/MRI - 2 years of experience. 
  Siemens Headquarter, Erlangen, 24.03.2017.

  5. Michalska-Falkowska Anna. A novel approach to the oncology biobank integrated with omics analysis in the University setting.
  Siemens Headquarter, Erlangen, 24.03.2017.

  Zgłoszenia konferencyjne: 

  1. Michalska-Falkowska Anna, Reszeć Joanna, Kiśluk Joanna, Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Nikliński Jacek.
  International cooperation between oncological Biobanks - three years' experience.  
  III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich "Badania populacyjne i omiczne a rozwój biobankowania materiału biologicznego" Łódź, 06-08.11.2019. 
  Praca została wyróżniona I miejscem.

  2. Ciborowski Michał, Kiśluk Joanna, Kowalczyk Tomasz, Pietrowska Karolina, Michalska-Falkowska Anna, Reszeć Joanna, Kozłowski Mirosław, Krętowski Adam, Nikliński Jacek.
  From biobanking to metabolomics analyses - evaluation of small molecules in different aspects of non-small cell lung cancer.
  III Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich "Badania populacyjne i omiczne a rozwój biobankowania materiału biologicznego" Łódź, 06-08.11.2019. 

  3. Reszeć Joanna, Michalska-Falkowska Anna, Modzelewska Patrycja, Chludzińska Sylwia, Nikliński Jacek.
  MOBIT project: The cooperation between biobank and hospitals as a key for biobanking development. 
  II Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Biobanków Polskich Próbki, kolekcje, dane w biobankowaniu Wrocław, 11-12 października 2018.

  4. Reszeć Joanna, Michalska-Falkowska Anna, Modzelewska Patrycja, Chludzińska Sylwia, Dębek Wojciech, Nikliński Jacek.
  Pediatric tumors biobanking as an essential tool for translational medicine development.
  II Sympozjum " Chirurgia gonad u dzieci", Białystok, 17-18.05.2018.

  5. Ciborowski Michał, Michalska-Falkowska Anna, Jurgilewicz Dorota, Pietrowska Karolina, Kiśluk Joanna, Samczuk Paulina, Parfieniuk Ewa, Kowalczyk Tomasz, Kozłowski Mirosław, Krętowski Adam, Nikliński Jacek.
  From biobanking to large scale analysis - a multiomics approach to decipher non-small cell lung cancer.
  28th International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Analysis Conference (PBA 2017), Madrid, Spain, 2-7 lipca 2017.

  6. Michalska-Falkowska Anna, Reszeć Joanna, Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Nikliński Jacek.
  A novel approach to the oncology biobank in the university setting.
  9th European Regional Conference on Thoracic Oncology "New challenges in diagnosis and treatment", Vilnius, Lithuania, 15-17 czerwca 2017.

  7. Reszeć Joanna, Michalska-Falkowska Anna, Mariak Zenon, Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Chmielewska [S.D.] Sylwia, Nikliński Jacek.
  Brain Tumor Biobanking for the further "omics" analyses. "Brain tumors biobanking as an essential tool for translational medicine development".
  Folia Neuropathologica 2017 : 55, 4, s. 356-357
  Conference "What is new in the diagnostics and treatment of the nervous system tumours" Warsaw, Poland, 27 października 2017.

  8. Michalska-Falkowska Anna, Reszeć Joanna, Ramlau Rodryg, Piwkowski Cezary, Waśniewski Tomasz, Chludzińska Sylwia, Modzelewska Patrycja, Nikliński Jacek.
  Projekt MOBIT: Biobank Onkologiczny jako narzędzie do stworzenia modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych.
  I Naukowo-Szkoleniowa Krajowa Konferencja Biobanków Polskich. Wrocław, 13-14 października 2017.

  9. Ciborowski Michał, Pietrowska Karolina, Kiśluk Joanna, Michalska-Falkowska Anna, Jurgilewicz Dorota, Samczuk Paulina, Parfieniuk Ewa, Kowalczyk Tomasz, Kozłowski Mirosław, Krętowski Adam, Nikliński Jacek.
  Application of metabolomics approach to study various aspects of non-small cell lung cancer.
  Medical Research Journal 2017 : 2, 2, s. 67-68 [abstr. L12]
  Metabolomics Circle 2017 Bioanalytical and Omics Science, Wrocław, 17-18 listopada 2017.

  10. Charkiewicz Radosław, Nikliński Jacek, Claesen J., Sulewska Aneta, Kozłowski Mirosław, Michalska-Falkowska Anna, Reszeć Joanna, Moniuszko Marcin, Naumnik Wojciech, Niklińska Wiesława.
  Sygnatura genowa jako nowe narzędzie klasyfikacji podtypów histologicznych niedrobnokomórkowego raka płuca.
  XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca, Warszawa 16-18 listopad 2017.