Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Horyzont 2020.
  • Horyzont 2020. Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
  • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

    Horyzont 2020

    Program ramowy Horyzont 2020 na lata 2014-2020, zastąpiony wiosną 2021 r. przez Horyzont Europa, był ósmym programem Unii Europejskiej na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosił blisko 80 mld euro. Program stanowił narzędzie wdrażania Unii Innowacji, flagowej inicjatywy strategii wzrostu Europa 2020, mającej na celu zwiększenie konkurencyjności Europy na świecie. W sumie 894 polskich instytucji otrzymało łącznie 748,01 mln euro dofinansowania z budżetu programu (stan na grudzień 2021 r.). Obecnie, większość projektów z Horyzontu 2020 realizowanych jest w dużych uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN skoncentrowanych głównie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu.