Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Horyzont Europa.
  • Horyzont Europa. Logo Horyzont Europa - Napis Horizon Europe na niebieskim tle oraz symbole dziedzin nauki w niebieskich i żółtych kołach