Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dodatkowe zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz Warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym.
 • Ostatnia zmiana 03.06.2020 przez Administrator UMB

  Dodatkowe zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz Warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym

   

  Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zaprasza studentów ostatnich lat kierunków Lekarsko – Dentystycznego oraz Technik Dentystycznych do udziału w dwudniowych zajęciach*:

   

  Dzień I

  29.06.2020 godzina 10:00 – 15:30

  Dodatkowe zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej

   

  Zakres tematyczny:

  • Istota i zasady skutecznej komunikacji
  • Identyfikacja własnego stylu komunikowania się (słuchanie i porozumiewanie się)
  • Ćwiczenie umiejętności asertywnego komunikowania się 
  • Współpraca i komunikacja w sytuacjach stresowych

   

  Dzień II

  30.06.2020 godzina 10:00 – 15:30

  Warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym

   

  Zakres tematyczny:

  • Przegląd zagadnień związanych z pracą w interdyscyplinarnym zespole przy realizacji zadań/projektów.
  • Komunikacja w zespole - z uwzględnieniem metod skutecznej komunikacji.
  • Emocje a praca w zespole.
  • Konflikt a praca w zespole.
  • Praca w zespole w sytuacji zmian.
  • Warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym

   

  Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o przesłanie (do dnia 17.06.2020r.) na adres bk@umb.edu.pl następujących informacji: imienia i nazwiska, kierunku oraz roku studiów, numeru telefonu.

   

  Zajęcia odbędą się w prawym skrzydle Pałacu Branickich (I piętro, sala 208) i ich organizacja dostosowana zostanie do ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z występującym stanem epidemii COVID – 19.

   

  Studenci zobowiązani są do zakrycia nosa oraz ust w trakcie zajęć (maseczki we własnym zakresie).

   

  Warunkiem realizacji zajęć jest zebranie grupy min. 10-osobowej (z obydwu kierunków).

   

  *realizowanych  w ramach trwałości  projektu „ Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”