Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dydaktyka.
 • Dydaktyka. rok III lekarski
 • Ostatnia zmiana 27.11.2023 przez Administrator UMB

  Dydaktyka

   

  • kształcenie studentów Wydziału Lekarskiego oraz studentów Wydziału Lekarskiego - grupa anglojęzyczna UMB

  • kształcenie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

  • kursy i staże podyplomowe doskonalące do specjalizacji Medycyna Paliatywna

  • współpraca, miejsce ćwiczeń studentów: Hospicjum stacjonarne "Dom Opatrzności Bożej" ul. Jana III Sobieskiego 1  telefon: 85 741 72 52 Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” ul. Jana III Sobieskiego 1  15-013 Białystok

   

  • Sylabus dostępny na stronie Wydziału:  LINK

  • The syllabus is available at the Faculty's website: LINK