Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa (wybrane konkursy).