Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Innowacyjna Europa.
  • Ostatnia zmiana 04.09.2023 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

    Innowacyjna Europa

    Innowacyjna Europa (Innovative Europe)

    Europa musi wykorzystać swoją naukę, innowacyjne MŚP i start-upy, aby konkurować na światowych rynkach coraz bardziej definiowanych przez nowe technologie. Właśnie dlatego Komisja Europejska wprowadziła jako trzeci filar, na którym opiera się program Horyzont Europa nową inicjatywę: Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Zadaniem EIC jest wsparcie dla powstających i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Ponadto dzięki nawiązywaniu kontaktów z regionalnymi i krajowymi innowatorami zostaną wzmocnione Europejskie Ekosystemy Innowacji.

    funding & tenders