Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Misje w zakresie badań naukowych i innowacji.