Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. EU4Health.
 • EU4Health. Logo EU4Health - Napis
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  EU4Health

  Program UE dla zdrowia powstał w odpowiedzi na pandemię COVID-19, w celu zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe w UE. Pandemia uwypukliła niedoskonałości krajowych systemów opieki zdrowotnej. Program UE dla zdrowia ma pomóc w długoterminowych wyzwaniach w dziedzinie zdrowia przez budowanie silniejszych, odporniejszych i bardziej dostępnych systemów opieki zdrowotnej.

   

  Zdrowie jest inwestycją, a Program UE dla zdrowia, dysponujący budżetem w wysokości 5,3 mld euro na lata 2021–2027, jest bezprecedensowym wsparciem finansowym UE w tej dziedzinie. Program UE dla zdrowia to jasny sygnał, że zdrowie publiczne jest priorytetem UE. Program jest jednym z głównych instrumentów na drodze do powstania Europejskiej Unii Zdrowotnej.

   

  Program, ustanowiony w rozporządzeniu (UE) 2021/522, wnosi unijną wartość dodaną i uzupełnia polityki państw członkowskich, jeśli chodzi o realizację czterech celów ogólnych odpowiadających założeniom programu i dziesięciu celów szczegółowych w poszczególnych obszarach interwencji. Te cele to:

   

  •     Poprawa i wspieranie zdrowia
  •         promocja zdrowia i profilaktyka chorób, zwłaszcza nowotworów
  •         międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zdrowia i współpraca międzynarodowa
  •     Ochrona ludzi
  •         zapobieganie, gotowość i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia
  •         uzupełnianie krajowych zapasów podstawowych produktów niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  •         utworzenie rezerwy personelu medycznego, personelu opieki zdrowotnej i personelu pomocniczego
  •     Dostęp do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów niezbędnych w sytuacji kryzysowej
  •         zapewnienie dostępności i przystępności cenowej produktów
  •     Udoskonalenie systemów ochrony zdrowia
  •         ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej
  •         poprawa dostępu do opieki zdrowotnej
  •         opracowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody
  •         zintegrowane działania krajowych systemów opieki zdrowotnej

   

  Cele Programu UE dla zdrowia

   

  Program UE dla zdrowia i Europejska Unia Zdrowotna

  Program UE dla zdrowia utoruje drogę do utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej dzięki inwestycjom w pilne priorytety w dziedzinie zdrowia. Są to:

   

   

  Przyspieszone zostaną również prace nad pilnymi priorytetami w dziedzinie zdrowia, takimi jak cyfryzacja, zmniejszenie liczby zakażeń opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawa wskaźnika szczepień.

   

  UE zamierza dalej rozwijać udane inicjatywy, takie jak europejskie sieci referencyjne ds. chorób rzadkich, oraz kontynuować współpracę międzynarodową w zakresie globalnych zagrożeń i wyzwań.

   

  Programy prac

  Program UE dla zdrowia jest wdrażany w ramach rocznych programów prac. Pomoc przekazywana jest na szereg różnych działań, które pogrupowane są w cztery nadrzędne „komponenty”, przy czym tematem przekrojowym jest zwalczanie chorób nowotworowych. Te komponenty to:

   

  •     gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej
  •     promocja zdrowia i zapobieganie chorobom
  •     systemy opieki zdrowotnej i pracownicy służby zdrowia
  •     technologie cyfrowe

  Program zapewnia wsparcie finansowe kwalifikującym się podmiotom, organizacjom ochrony zdrowia i organizacjom pozarządowym z UE lub z krajów spoza UE współpracujących z programem.

   

  Źródło informacji: https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_pl