Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mistrzowie dydaktyki.
 • Ostatnia zmiana 12.01.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Mistrzowie dydaktyki

   

  Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami powstałymi w ramach realizacji projektu „Mistrzowie dydaktyki” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   

  „Mistrzowie dydaktyki” – REKOMENDACJE” (pdf, 1,32 MB)

  W ramach projektu sformułowane zostały dwie finalne rekomendacje:

  1) utworzenie Narodowego Centrum Dydaktyki Akademickiej (NCDA) oraz

  2) kontynuację projektu „Mistrzowie dydaktyki” – programu szkoleń dla nauczycieli

   

  Model tutoringu w kształceniu akademickim” (pdf, 5,59 MB) publikacja skupia się na opisie filozofii kształcenia opartej na podejściu skoncentrowanym na studencie oraz na prezentacji różnych modeli tutoringu, które mogą zostać w sposób zindywidualizowany wykorzystane przez uczelnie.

   

  Wszystkie doskumenty oraz strona projektu dostępne są pod adresem: Informacje o programie „Mistrzowie dydaktyki”