Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konsultacje dydaktyczne.
 • Ostatnia zmiana 16.02.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Konsultacje dydaktyczne

   

  Zapraszamy nauczycieli akademickich i doktorantów zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności dydaktycznych na indywidualne konsultacje.

   

  Konsultacje obejmują wsparcie w zakresie:

   

  • planowania i projektowana zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem różnych modeli, strategii, metod, form i środków kształcenia
  • aktywizowania i motywowania studentów
  • przekazywania informacji zwrotnych, oceny pracy studentów oraz weryfikacji ich osiągnięć
  • przygotowania sylabusów przedmiotowych w zakresie doboru metod nauczania i weryfikacji wiedzy
  • rozwiązywania bieżących problemów w relacjach ze studentami
  • ewaluacji własnej pracy dydaktycznej, diagnozowania indywidualnych potrzeb i określania możliwości rozwoju kompetencji dydaktycznych

   

  W celu umówienia się na konsultacje prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio z mgr Agnieszką Dziadel, Konsultantką do spraw dydaktycznych

  - pocztą elektroniczną: agnieszka.dziadel@umb.edu.pl

   

  Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Centrum Doskonałości Dydaktycznej w zakładce Konsultacje