Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyniki naboru wniosków o finansowanie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wizytach studyjnych rozwijających kompetencje dydaktyczne.
 • Ostatnia zmiana 24.05.2024 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Wyniki naboru wniosków o finansowanie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wizytach studyjnych rozwijających kompetencje dydaktyczne

   

  10 maja zakończył się pierwszy, pilotażowy nabór wniosków o finansowanie udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz wizytach studyjnych rozwijających kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich.  

  Inicjatywa została zorganizowana przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej (CDD)

   

  W pierwszym naborze wpłynęły 43 wnioski na łączną kwotę 290.743,01 zł, z czego część stanowiły wnioski zespołowe. Łącznie 122 osoby ubiegały się o dofinansowanie związane z wyjazdami. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 70.000 zł. Kwota złożonych wniosków ponad 4-krotnie przekroczyła zaplanowaną kwotę.

   

  W wyniku oceny merytorycznej wniosków wyłoniono 9, które uzyskają dofinansowanie. Wnioski łącznie opiewają na wartość 70.091,00 zł. Dotyczą one udziału w wizytach studyjnych, szkoleniach z symulacji medycznej wysokiej wierności, szkoleniu z komunikacji interpersonalnej, sztuki dydaktyki z elementami grywalizacji oraz udziału w konferencjach pn. Viva dydaktyka III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Szkoły Wyższej oraz EDU 360 Międzynarodowe forum Innowacji Edukacji. Wśród najwyżej ocenionych znalazły się aplikacje dotyczące także wydarzeń zagranicznych jak Szkolenie Teacher training, Academic Writing and Presentation Skills czy Oxford Medical Course-Teach the Teacher, Advancing Patient Communication Skills, Medical Team Communication Skills.

  Z dofinansowania skorzysta łącznie 30 nauczycieli akademickich UMB.