Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. ERC Starting Grants.
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  ERC Starting Grants

  Celem konkursu jest wspieranie wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego.

  Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

  Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 1 500 000 euro.

  Wnioskodawca: Wnioski mogą składać osoby, które od 2 do 7 lat przed 1 stycznia 2016 uzyskały swój pierwszy stopień doktora. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem przynajmniej jednej istotnej publikacji naukowej w międzynarodowym czasopiśmie naukowym bez udziału swojego promotora. Wskazane jest by kierownik posiadał także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

   

  29.07.2015 OGŁOSZONO NOWY NABÓR NA WNIOSKI ERC STARTING GRANT!

   

  Termin składania wniosków: 17.11.2015 r.

  Informacje, dokumenty, wniosek

  Szczegółowe informacje w języku polskim