Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. ERC Consolidator Grants.
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  ERC Consolidator Grants

  Celem konkursu jest udzielenie wsparcia wybitnym naukowcom.

  Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

  Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 000 000 euro. W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie dodatkowych 750 000 euro.

  Wnioskodawca: Osoba, która uzyskała swój pierwszy stopień doktora od 7 do 12 lat temu. Kierownik zgłaszanego projektu musi być autorem kilku publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych bez udziału swojego promotora. Kierownik projektu musi także posiadać także inne publikacje, wystąpienia na konferencjach, patenty i nagrody naukowe.

   

  Termin składania wniosków: 04.02.2020 r.

  Informacje, dokumenty, wniosek