Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. ERC Advanced Grants.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2020 przez Administrator UMB

  ERC Advanced Grants

  Celem konkursu jest udzielenia wsparcia wybitnym naukowcom, którzy w ostatnich dziesięciu latach mogą pochwalić się istotnymi osiągnięcia naukowymi.

  Czas trwania: Zgłaszany projekt może trwać do pięciu lat.

  Budżet: Na cały czas trwania projektu można uzyskać maksymalnie 2 500 000 euro.

  Wnioskodawca: Główni badacze powinni być naukowcami prowadzącymi własne badania, wykazującymi się wyjątkową oryginalnością i istotnym dorobkiem naukowym. Wymogi akademickie nie są brane pod uwagę w trakcie selekcji kandydatów.

   

  Termin składania wniosków: 02.06.2015 r.

  Informacje, dokumenty, wniosek

  Więcej informacji w języku polskim