Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Programy mobilności.
 • Programy mobilności. Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Programy mobilności

  Działania Marii Skłodowskiej-Curie skierowane są do instytucji działających w obszarze badań i innowacji, tj. uczelni, instytutów badawczych i przedsiębiorstw oraz innych organizacji sektora B+R zainteresowanych rozwijaniem zasobów ludzkich poprzez przyjmowanie naukowców z całego świata, wysyłanie pracowników naukowych do placówek zagranicznych oraz wymianę personelu naukowego, technicznego i zarządzającego pomiędzy instytucjami partnerskimi biorącymi udział w projekcie.

  Działania MSCA oferują indywidualnym naukowcom możliwość prowadzenia badań i udziału w szkoleniach, zarówno w sektorze akademickim jak i pozaakademickim, które rozwijają wiedzę badawczą i umiejętności wspierające rozwój ich kariery zawodowej.

   

  Konkursy Marii Skłodowskiej-Curie:

  • Innovative Training Networks (ITN):  projekty te mają na celu kompleksowe szkolenia początkujących naukowców, w tym doktorantów, realizowane przez międzynarodowe zespoły badawcze i instytucje pozaakademickie.

  Termin składania wniosków to 14 stycznia 2020 r.  H2020-MSCA-ITN-2020

  Więcej informacji na temat działania, zasady finansowe (w języku polskim): strony KPK

  • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE): wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami pracującymi w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników.

  Termin składania wniosków to 28 kwietnia 2020H2020-MSCA-RISE-2020

  • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF): indywidualne granty badawczo-szkoleniowe mają na celu rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców poprzez pracę nad indywidualnym projektem badawczym w sektorze akademickim lub pozaakademickim (szczególnie w przedsiębiorstwach) w Europie i/lub poza jej granicami, a także udział w konferencjach oraz różnego rodzaju szkoleniach, w tym rozwijających umiejętności i poszerzających wiedzę np. z zakresu transferu technologii, zarządzania zespołami i projektami badawczymi czy przedsiębiorczości.

  Termin składania wniosków to 9 września 2020H2020-MSCA-IF-2020

  • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND): współfinansowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów grantowych ma na celu zwiększenie puli i dostępności grantów wspierających rozwój kariery zarówno początkujących jak i doświadczonych naukowców.

  Termin składania wniosków to 29 września 2020. H2020-MSCA-COFUND-2020

  Więcej informacji

   

  COFUND (Co-funding of regional, national and international programmes)

  ITN (Innovative Training Networks)

  RISE (Research and Innovation Staff Exchange)

  IF (Individual Fellowships)

   

  Więcej informacji o Działaniach MSCA