Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN).
 • Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN). Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Marie Skłodowska-Curie INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

  Projekty trwające do 4 lat są składane przez konsorcjum instytucji, które następnie w otwartych i przejrzystych konkursach (ogłaszanych m.in. na Portalu EURAXESS) zatrudniają początkujących naukowców na okres od 3 do 36 miesięcy. W ramach projektu można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte także dla naukowców i instytucji spoza konsorcjum projektu.

  Kompleksowe i komplementarne programy szkoleniowe mogą być realizowane w ramach trzech typów projektów:

  Training Networks [MSCA-ITN-ETN]: przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów członkowskich i/lub stowarzyszonych z H2020 oferujące wspólny i komplementarny program szkoleniowy oparty o indywidualne projekty badawcze realizowane przez przyjmowanych początkujących naukowców.

  European Industrial Doctorates [MSCA-ITN-EID]: przynajmniej 2 instytucje z 2 różnych krajów oraz 2 różnych sektorów oferujące studia doktoranckie, w ramach których doktorant musi spędzić min. 50% czasu w sektorze pozaakademickim. Jedna z instytucji musi mieć prawo do przyznawania stopnia naukowego doktora.

  European Joint Doctorates [MSCA-ITN-EJD]: przynajmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uprawnione do nadawania stopnia doktora oferujące wspólny programu studiów doktoranckich i przyznające wspólny/podwójny stopień doktora.

   

  Przewidziany budżet: 370 mln Euro
  Zamknięcie konkursu: 14.01.2020

  Informacje, dokumenty, wniosek