Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE).
 • Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE). Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE (RISE)

  Wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna), a pracujących w różnych krajach i sektorach ma na celu wymianę wiedzy i pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi oraz przyczyniających się tak do rozwoju innowacji, jak i zaawansowania poziomu europejskich badań oraz rozwoju kariery uczestniczących pracowników. Komplementarny maksymalnie 4-letni projekt Research and Innovation Staff Exchange (RISE) realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone) jest oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum.
   

  Przewidziany budżet: 80 mln Euro

  Zamknięcie konkursu: 09.09.2020

  Informacje, dokumenty, wniosek