Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady uczestnictwa.
 • Zasady uczestnictwa. Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Zasady uczestnictwa

  Zasady uczestnictwa różnią się w zależności od rodzaju grantu:

  • Research and Innovation Actions (RIA): projekty realizowane przez konsorcja złożone z min. 3 niezależnych instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z Horyzontem 2020, dofinansowanie 100%
  • Innovation Actions (IA): projekty realizowane przez konsorcja złożone z min. 3 niezależnych instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z Horyzontem 2020, dofinansowanie 100%
  • Coordination and Support Actions (CSA): min. 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego, dofinansowanie 100% (ERA-Chairs 90%)
  • Instrument MŚP (Małe i średnie przedsiębiorstwa):  1 MŚP mające siedzibę w kraju członkowskim lub stowarzyszonym, dofinansowanie ryczałt lub 70%
  • Granty ERC: badania prowadzone przez badacza w kraju członkowskim lub stowarzyszonym, dofinansowanie 100%
  • Granty MSCA: projekty realizowane przez konsorcja złożone z min. 3 niezależnych instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych, a w przypadku IF przez indywidualnego naukowca, dofinansowanie: ryczałt

   

  Beneficjenci:

  - kraje członkowie UE (MS: Member States) i stowarzyszone (AC: Associated Countries):

  • naukowcy indywidualni na każdym etapie kariery naukowej
  • zespoły naukowe i badawcze;
  • podmioty/ jednostki naukowe i badawcze;
  • instytucje z sektora nauki i przemysłu;
  • podmioty prywatne i publiczne;
  • przedsiębiorstwa każdego typu (mikro, małe, średnie, duże);
  • inne podmioty posiadające osobowość prawną.

   

  Lista krajów stowarzyszonych, czyli takich, które  podpisały umowę odnośnie Horyzontu 2020 jest dostępna w Annex A do General Work Programme

  Aktualizacja listy z 01.01.2017

  Stanowisko Wielkiej Brytanii w sprawie udziału w programie Horyzont 2020

  Jo Johnson, brytyjski minister nauki, oświadczył, że wynik referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie ma natychmiastowego wpływu na dalszy udział partnerów z tego kraju w programie Horyzont 2020. Brytyjczycy mogą uczestniczyć w programie na dotychczasowych zasadach.

  Więcej w oświadczeniu.

   

  Informacje o wsparciu udziału w H2020 w krajach trzecich

   

  Film przedstawiający zasady aplikowania do Programu Horyzont 2020: