Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Eksperci.
 • Eksperci. Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Eksperci

  Trwa nabór ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską w realizacji Horyzontu 2020. Rejestracja w bazie ekspertów będzie aktywna przez cały okres trwania programu Horyzont 2020. Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i usług.

  Eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020.

  Komisja Europejska rekrutuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym  programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

  Zachęcamy ekspertów z różnych dziedzin i z różnym doświadczeniem do zgłaszania się. Praca eksperta to unikatowe doświadczenie i możliwość nawiązania bardzo cennych kontaktów zawodowych.

   

  Informacje na stronie KPK PB UE

  Więcej informacji i rejestracja na stronie Komisji Europejskiej