Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doskonałość w nauce (Excellent Science).
 • Doskonałość w nauce (Excellent Science). Logo Horyzont 2020 - Napis Horyzont 2020 na niebieskim tle kuli ziemskiej
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Doskonałość w nauce (Excellent Science)

  Konkursy obejmują następujące zagadnienia:

  - wsparcie najbardziej utalentowanych i kreatywnych osób i ich zespołów prowadzących badania pionierskie najwyższej jakości przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
  - finansowanie wspólnych badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów badań naukowych i innowacji poprzez wsparcie dla przyszłych i wyłaniających się technologii (Future and Emerging Technologies),
  - zapewnienie naukowcom doskonałych szkoleń i możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez akcje Marii Skłodowskiej-Curie,
  - zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.

  Więcej informacji o Doskonałości w nauce