• 24.04.2021 Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB Białystok, 24.04.2021

    

   Zeszyt Streszczeń - więcej

   Zeszyty Naukowe WNoZ UMB tom I - więcej

   Fotorelacja z Konferencji - więcej

   SKN WNoZ UMB - więcej

   Niespodzianki od partnerów konferencji:

   - Wydawnictwo PZWL - więcej

   - Wydawnictwo Czelej - więcej

   - Wydawnictwo Medpharm - więcej

   Plakat konferencji - więcej

   Partnerzy konferencji - więcej

    

   Materiały zjazdowe

   dla uczestników czynnych

   (wszystkich osób wpisanych jako współautorzy wystąpienia,

   nie tylko osób prezentujących prace na Konferencji)

   oraz uczestników biernych będą

   będą do odbioru w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu przy ul. Szpitalnej

   w piątek - 23.04 od 14.00 do 16.00

   w sobotę - 24.04 od 8.00 do 15.00

    

   puchary za I, II i III miejsce w rankingu SKN WNoZ UMB 2021

   - w poniedziałek, 26.04 w Dziekanacie

    

   nagrody za wystąpienia w grupach I i II  (I, II, III i wyróżnienia)

   - w poniedziałek, 26.04 w Dziekanacie

    

   wyniki Rankingu i oceny wystąpień będą podane online zgodnie z programem

   e-mail kontaktowy: konferencja.skn.wnoz@wp.pl