Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Filmy edukacyjne.
 • Biologia i Chemia po akademicku

  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w bezpłatnych zajęciach z biologii i chemii na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku!

  Dowiedz się więcej
 • Ostatnia zmiana 26.11.2022 przez Administrator UMB

  Filmy edukacyjne

  Serdecznie zapraszamy do oglądania filmów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Po każdym filmie zapraszamy na quiz sprawdzający wiedzę z danego tematu.

  Bardzo miło nam poinformować, że trzeci film z serii „Teraz już wiem- cykl filmów edukacyjnych”, pt. Badania populacyjne i badania kliniczne - dlaczego wiemy więcej” jest już dostępny.

  W nagraniu występują eksperci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: prof. dr hab. Karol Kamiński, prof. dr hab. Agnieszka Tycińska, dr Małgorzata Chlabicz, dr Andrzej Małkowski oraz dr Paweł Sowa.

  Badania populacyjne (kohortowe) mają na celu opis częstości występowania chorób w danej populacji w zależności od cech osobowych oraz warunków środowiskowych. Przykładem badania  kohortowego jest projekt BIAŁYSTOK PLUS. Ma za zadanie ocenić stan zdrowia ludności na danym obszarze, w tym przypadku na terenie miasta Białegostoku. Dzięki projektowi BIAŁYSTOK PLUS dokładnie poznajemy stan zdrowia mieszkańców Naszego Miasta oraz możemy wykryć nowe czynniki pozwalające na przewidywanie, na jakie choroby możemy zachorować w przyszłości. Taka wiedza w dalszym etapie może być wykorzystana do zapobiegania tym chorobom i poprawy organizacji ochrony zdrowia w mieście.

  Badanie kliniczne natomiast to badanie naukowe, prowadzone z udziałem ludzi, mające na celu odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych. Badania kliniczne dotyczą każdego nowego leku, który ma wejść na rynek i zostać dopuszczony do sprzedaży jak również dotyczą nowych zastosowań dla leków już zarejestrowanych. Badania kliniczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku przeprowadza nowo powstała jednostka Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych.

  Aby poznać szczegóły pracy nad badaniami populacyjnymi i klinicznymi serdecznie zapraszamy do obejrzenia naszej najnowszej produkcji.

  Po filmie możba było wypełnić quiz sprawdzający wiedzę, składający się z 10 pytań obejmujących zakres wiedzy z danego filmu edukacyjnego. Pytania miały charakter zamknięty – pojawiały się różne warianty odpowiedzi, ale tylko jedna była prawidłowa. Laureatami dnia zostanły osoby, które odpowiedzą poprawnie na największą liczbę pytań w jak najkrótszym czasie. Nagrodzeni otrzymali smartbandy.

  Podsumowanie Quizu "Badania populacyjne i kliniczne - dlaczego wiemy więcej?":

  Czas trwania quizu: od 25.10.2022 8:00 do 27.10.2022 23:59.

  Laureaci dnia:

  • 25 października 2022 - Pani Żaneta Kitlas
  • 26 października 2022 - Pani Iga Choińska
  • 27 października 2022 - Pani Klaudia Jadczak

   

  Pytania i poprawne odpowiedzi:

  1. Czym są badania kliniczne?

  a) badaniami prowadzonymi wyłącznie w szpitalach klinicznych

  b) badaniami prowadzonymi w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa różnych leków

  c) badaniami naukowymi mającymi na celu opis częstości występowania chorób w danej populacji

  d) badaniami psychologicznymi

  2. Badania kliniczne realizowane w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych w Białymstoku można podzielić na dwie grupy:

  a) komercyjne i niekomercyjne

  b) wstępne i rozszerzone

  c) populacyjne i niepopulacyjne

  d) jakościowe i ilościowe

  3. Czyją inicjatywą jest tworzenie w Polsce ośrodków wsparcia badań klinicznych ?

  a) Narodowego Funduszu Zdrowia

  b) korporacji farmaceutycznych

  c) Ministerstwa Zdrowia

  d) Agencji Badań Medycznych

  4. Kto rekrutuje pacjentów do badań klinicznych?

  a) badacz-lekarz

  b) lekarz rodzinny

  c) lekarz medycyny pracy

  d) pielęgniarka środowiskowa

  5. Co jest zazwyczaj pierwszym etapem kwalifikacji do badań klinicznych?

  a) szczegółowe badania laboratoryjne

  b) kilkudniowy pobyt pacjenta w szpitalu

  c) wywiad lekarski

  d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  6. Najbardziej wiarygodnych danych medycznych dostarczają badania:

  a) kliniczno-kontrolne

  b) przekrojowe

  c) kohortowe

  d) na zwierzętach

  7. Jak nazywa się badanie populacyjne prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku?

  a) Białystok Plus

  b) Zdrowy Białystok

  c) Zdrowie +

  d) Zdrowa Populacja

  8. Realizacja powtórnych pomiarów w badaniach kohortowych, np. co 5 lat pozwala na:

  a) Ustalenie częstości występowania chorób w momencie wykonywania pomiarów

  b) Ustalenie ryzyka wystąpienia chorób w zależności od czynników ryzyka

  c) Zbadanie większej liczby osób reprezentujących daną populację

  d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

  9. Badanie Białystok PLUS koncentruje się na

  a) Ocenie wybranych układów narządów w organizmie człowieka

  b) Wielowymiarowej ocenie stanu zdrowia człowieka i jego przyczyn, np. środowiska, stylu życia

  c) Chorobach rzadko występujących w populacji

  d) brak poprawnej odpowiedzi

  10. Przewaga badań kohortowych nad innymi metodami badawczymi w epidemiologii wynika z:

  a) Wielkości i sposobu dobory próby badanej, szerokiego zakresu badań oraz długiego czasu obserwacji

  b) Zaangażowania wielu ośrodków naukowych we współtworzenie takich badań;

  c) Braku możliwości zmian metod oceny stanu zdrowia w trakcie badań.

  d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  Procent poprawnych odpowiedzi wśród opowiadających:

  Pytanie 1: 50%
  Pytanie 2: 72%
  Pytanie 3: 80%
  Pytanie 4: 88%
  Pytanie 5: 82%
  Pytanie 6: 74%
  Pytanie 7: 98%
  Pytanie 8: 29%
  Pytanie 9: 94%
  Pytanie 10: 57%

  Drugi film: 

  "Dwie twarze tlenu"

  Podsumowanie Quizu "Dwie twarze tlenu":

  Czas trwania quizu: od 19.07.2022 8:00 do 21.07.2022 23:59.

  Laureaci dnia:

  1) 19 lipca 2022- Pani Agata Szklaruk

  2) 20 lipca 2022- Pani Magdalena Wróblewska

  3) 21 lipca 2022- Pan Radosław Ryczkowski

   

  Pytania i poprawne odpowiedzi:

  1. Ile procent objętościowych powietrza stanowi tlen?
  a.    5%
  b.    21%
  c.    78%
  2.    Odmiany alotropowe tlenu to:
  a.    Prot i deuter
  b.    Rodnik hydroksylowy i anionorodnik ponadtlenkowy
  c.    Ditlen i ozon
  3.    W organizmach żywych w procesie oddychania komórkowego tlen ulega
  a.    4-stopniowej redukcji do cząsteczki wody
  b.    4-stopniowemu utlenianiu do nadtlenku wodoru
  c.    Nie ulega żadnym przekształceniom
  4.    Wolne rodniki to:
  a.    Atomy lub cząsteczki posiadające niesparowane elektrony
  b.    Produkty metabolizmu organizmów tlenowych
  c.    Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
  5.    Do źródeł wolnych rodników zaliczymy:
  a.    Promieniowanie jonizujące i nadfioletowe,
  b.    Zanieczyszczenia powietrza, żywność i zabiegi dentystyczne
  c.    Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
  6.    Antyoksydanty to:
  a.    Związki chroniące przed reakcjami utleniania składników komórek
  b.    Substancje nasilające powstawanie wolnych rodników
  c.    Związki wyłącznie pochodzenia zewnętrznego
  7.    Do enzymów antyoksydacyjnych zaliczymy:
  a.    Kwas moczowy i witaminę C
  b.    Katalazę i peroksydazę
  c.    Witaminę E i bilirubinę
  8.    Stres oksydacyjny
  a.    To reakcja emocjonalna w odpowiedzi na czynniki stresogenne
  b.    Spowodowany jest zmniejszoną produkcją wolnych rodników
  c.    Leży u podłoża większości współczesnych chorób
  9.    Narządem szczególnie wrażliwym na wolnorodnikowe uszkodzenia jest
  a.    Serce
  b.    Wątroba
  c.    Jama ustna
  10.    Do metod chroniących przed stresem oksydacyjnym zaliczymy:
  a.    Właściwą dietę
  b.    Regularną aktywność fizyczną
  c.    Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

  Procent poprawnych odpowiedzi wśród opowiadających:

  Pytanie 1: 75%
  Pytanie 2: 79%
  Pytanie 3: 71%
  Pytanie 4: 59%
  Pytanie 5: 74%
  Pytanie 6: 90%
  Pytanie 7: 82%
  Pytanie 8: 69%
  Pytanie 9: 78%
  Pytanie 10: 90%

   

  Pierwszy film:

  "Suplementy diety - fakty i mity”

  Tematem filmu są różnice między suplementem diety a lekiem. Dowiesz się czy suplementacja jest dla każdego, czy stosowanie suplementów diety jest bezpieczne. Odpowiemy również na pytanie które formy preparatów są najlepiej przyswajalne.

  Podsumowanie Quizu "Suplementy diety- fakty i mity":

  Czas trwania quizu: od 12.04.2022 8:00 do 14.04.2022 23:59.

  Laureaci dnia:

  1) 12 kwietnia 2022- Pani Paulina Skiepko- 10 punktów w 79 sekund.

  2) 13 kwietnia 2022- Pan Jakub Łapiński, 10 punktów w 32 sekund.

  3) 14 kwietnia 2022- Pani Grażyna Milewska, 10 punktów w 26 sekund.

   

  Pytania i poprawne odpowiedzi:
  1. W Polsce najczęstsze niedobory żywieniowe dotyczą:
  witaminy D
  wapnia
  selenu
  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
   
  2. U wegan najczęściej mogą wystąpić niedobory:
  witaminy B12
  fosforu
  żelaza
  witaminy B12 i żelaza
   
  3. Jaki jest pierwszy krok postępowania w celu zapobiegania lub uzupełnienia niewielkich niedoborów pokarmowych:
  zwiększenie spożycia produktów bogatych w dany składnik oraz włączenie żywności wzbogaconej
  natychmiastowe włączenie suplementacji
  włączenie suplementacji oraz żywności wzbogaconej
  brak prawidłowej odpowiedzi.
   
  4. Kiedy możemy sięgnąć po suplementację:
  gdy zaleci nam to lekarz
  gdy zaleci nam to dietetyk kliniczny
  po wykonaniu testów diagnostycznych
  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
   
  5. Suplementy diety z jakim składnikiem mineralnym są najpopularniejsze w Polsce?
  z magnezem
  z wapniem
  z selenem
  z cynkiem
   
  6. Ile (średnio) suplementów diety jest zgłaszanych każdego dnia do organu nadzorującego:
  około 10
  ponad 40
  około 100
  ponad 63 tys.
   
  7. Wskaż niekorzystne połączenie składników w suplementach diety:
  wapń i magnez
  żelazo i witamina C
  wapń i witamina D
  selen i witamina E
   
  8. Jaki organ należy powiadomić w przypadku zamiaru wprowadzenia suplementu diety do obrotu
  Główny Inspektorat Sanitarny
  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Ministerstwo Zdrowia
  Państwową Inspekcję Handlową
   
  9. Suplementy diety są dobrej jakości między innymi jeśli:
  ilości składników zawartych w suplementach są zgodne z ilościami deklarowanymi przez producenta zamieszczonymi na opakowaniu
  nie zawierają niedozwolonych substancji
  nie zawierają zanieczyszczeń w ilościach przekraczających dopuszczalne zawartości
  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
   
  10. Jaki odsetek suplementów diety poddano dokładnej analizie w latach 2017-2020r.?
  ok. 1%
  ok. 11%
  ok. 50%
  ok. 90%
   
  Procent poprawnych odpowiedzi wśród opowiadających:
  Pytanie 1: 54%
  Pytanie 2: 97%
  Pytanie 3: 91%
  Pytanie 4: 94%
  Pytanie 5: 92%
  Pytanie 6: 67%
  Pytanie 7: 81%
  Pytanie 8: 83%
  Pytanie 9: 92%
  Pytanie 10: 83%
   

  Ogólne zasady quizu:

  • Każdy quiz składa się z 10 pytań obejmujących zakres wiedzy z danego filmu edukacyjnego. Pytania mają charakter zamknięty – pojawią się różne warianty odpowiedzi, ale tylko jedna będzie prawidłowa.
  • Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź zostanie przyznany 1 punkt.
  • W każdym dniu trwania quizu wyłoniony zostanie 1 laureat.
  • Laureatami dnia zostaną osoby, które odpowiedzą poprawnie na największą liczbę pytań w jak najkrótszym czasie.
  • Laureatów dnia nie może być więcej niż 1.
  • Laureatem Quizu można zostać tylko raz w trakcie trwania wszystkich 6 quizów. Wyeliminowane zostaną jednakowe adresy IP.
  • Dane Laureatów (imię, nazwisko) będą opublikowane na tej stronie oraz w mediach społecznościowych Uczelni.

  Regulamin quizów

  Kolejny film:

  • "Dwa oblicza tlenu"
   Tlen jest najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi. Chociaż jest on niezbędny do oddychania i innych procesów fizjologicznych, tlen w wysokich stężeniach może uszkadzać narządy i układy organizmów żywych. Toksyczne działanie tego pierwiastka warunkują także reaktywne formy tlenu, powstające jako produkty uboczne w licznych procesach metabolicznych. Podczas filmu dowiesz się czym są wolne rodniki tlenowe, stres oksydacyjny oraz czy można zapobiegać ich szkodliwemu działaniu. Czy warto stosować antyoksydanty?

  Więcej tematów wkrótce.

  Każdy z Państwa ma szansę współtworzyć ten projekt. Temat jednego z odcinków serii „Teraz już wiem- cykl filmów edukacyjnych” zostanie wybrany w plebiscycie internetowym.

  Aby zgłosić temat prosimy o wypełnienie formularza. Problematyka filmu powinna dotyczyć nauk medycznych, farmaceutycznych lub nauk o zdrowiu.