Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.