Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii.