Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Chirurgii Naczyń i Transplantacji.