Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Okulistyki.