Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia, Alergologii i Pulmonologii.