Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej.