Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Samodzielna Pracownia Gerostomatologii.