Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Samodzielna Pracownia Laboratorium Obrazowania Molekularnego.