Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Biologii Medycznej.