Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Chirurgii Stomatologicznej.