Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Klinicznej Biologii Molekularnej.