Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Patologii Ogólnej i Doświadczalnej.