Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zakład Stomatologii Zintegrowanej.