• Ostatnia zmiana 15.04.2020 przez Zakład Higieny i Epidemiologii

  Aktualności COVID-19!!!

  Szkolenie BHP

  Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną dodatkowe szkolenie BHP odbędzie się w maju w formie szkolenia/zaliczenia online. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wiadomości e-mail na adres: mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl. Wiadomość proszę kierować z poczty służbowej/poczty połączonej z wirtualnym dziekanatem.

   

  WAŻNE!!!

  REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZAKŁADZIE HIGIENY, EPIDEMIOLOGII I ERGONOMII
  W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ COVID-19

   

  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i koniecznością prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej informuję, że wszystkie kierunki studiów, które realizują zajęcia w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, otrzymają na adres email poszczególnych kierunków  instrukcje dotyczące aktualnej formy realizacji zajęć.
  W razie potrzeby proszę kontaktować się bezpośrednio z osobą prowadzącą zajecia:
   

  prof. dr hab.n. med. Małgorzata Żendzian - Piotrowska

  e-mail: malgorzata.zendzian-piotrowska@umb.edu.pl

   

  dr n. med. Michalina Krzyżak

  e-mail: michalina.krzyzak@umb.edu.pl

   

      dr n.  o zdr. Agnieszka Paszko

  e-mail: agnieszka.paszko@umb.edu.pl

   

      dr n. med. Mateusz Maciejczyk

      e-mail: mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl

   

     lub na adres e-mail Zakładu higienaerg@umb.edu.pl
   
  Z poważaniem
  M. Żendzian-Piotrowska

   

   

   

  Uroczyste posiedzenie Senatu UMB

  17.12.2019 r odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z ramienia Zakładu Higieny Epidemiologii i Erogonomii UMB dyplomy doktora otrzymali: dr n. med. Mateusz Maciejczyk oraz dr n. med. Tomasz Konończuk.

   

  Uroczystość uświetniło nadanie tytułu Doctora Honoris Causa dr Genoveffie Franchini z National Cancer Institute w USA oraz wręczenie dyplomów doktora habilitowanego.

   

  Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Dr Mateusza Maciejczyka

  Dr n. med. Mateusz Maciejczyk został laureatem prestiżowego stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.  Laureatami stypendium zostali naukowcy, którzy prowadzą innowacyjne badania na wysokim poziomie oraz cieszą się imponującym dorobkiem o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5.390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy w tym okresie ponad 40 mln zł.

   

  Dr Mateusz Maciejczyk pracuje jako adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB.  Jest absolwentem farmacji z 2016 roku, kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium-15 oraz współwykonawcą ponad 50 projektów badawczych realizowanych na UMB. Pomimo młodego wieku (28 lat), dorobek naukowy dr Maciejczyka obejmuje aż 56 pozycji piśmiennictwa (w tym 26 prac oryginalnych, 20 prac przeglądowych i 10 monografii) o łącznym współczynniku Impact Factor równym 149,199 (MNiSW: 2510). Warto podkreślić, że dr Maciejczyk jest pierwszym, drugim bądź ostatnim i korespondencyjnym autorem w większości wspomnianych prac z Listy Filadelfijskiej, a jego indeks Hirscha wynosi 12. Autor 123 komunikatów zjazdowych oraz współtwórca krajowego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego. Laureat Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe, członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz International Society for Free Radical Research. Recenzent/guest editor w międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Journal of Clinical Medicine, Journal of Endocrinology, International Journal of Molecular Sciences czy Oral Diseases. Członek Editorial Board w czasopiśmie ROS, współautor podręcznika Saliva in human health and disease. Zainteresowania naukowe dr Maciejczyka obejmują zaburzenia równowagi redoks gruczołów ślinowych, a także wykorzystanie śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych.

   

  Nagrody Rektora UMB 2019

  Pracownicy Zakładu Higieny, Epidemiologii i Ergonomii otrzymali nagrody JM Rektora UMB dla najlepszych naukowców i dydaktyków. Wręczenie nagród Rektora to jedna z najważniejszych uroczystości w rocznym kalendarzu UMB. Skupia w jednym miejscu i czasie wszystkich tych, którzy stanowią o pozycji, prestiżu i obliczu Uczelni. Niektórzy z nauczycieli i naukowców odbierali swoje wyróżnienia w kilku kategoriach. Nagrody naukowe otrzymali: prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, dr n. med. Mateusz Maciejczyk oraz dr n. med. Michalina Krzyżak, natomiast nagrodę dydaktyczną - dr n. med. Michalina Krzyżak.

   

   

  Technotalent 2019

  Dr n. med. Mateusz Maciejczyk zakwalifikował się do Finału Konkursu Technotalent 2019. Konkurs Technotalenty ma na celu wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski (woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie), które chcą zaprezentować nam swoje projekty w kategoriach: TECHNIKA, WYZWANIE SPOŁECZNE, BIZNES, DESIGN, TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 2019, TECHNOTALENT UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2019.

   

  Dr Maciejczyk zaprezentował projekt pt. „Opracowanie wczesnego i nieinwazyjnego biomarkera przewlekłej choroby nerek u dzieci”. Jego celem było opracowanie nieinwazyjnego wskaźnika różnicującego stadia przewlekłej choroby nerek (PChN) u dzieci. W tym celu oceniono całkowity potencjał antyoksydacyjny śliny stosując metodę FRAP.  Dr Maciejczyk wykazał, że ślinowy potencjał antyoksydacyjny (FRAP) może być wczesnym biomarkerem PChN. Ślinowy FRAP z dużą wrażliwością i swoistością różnicuje dzieci zdrowe od chorych oraz dzieci ze słabą/umiarkowaną niewydolnością nerek od ciężkiej PChN. Metoda FRAP jest tania i szybka, charakteryzuje się dużą powtarzalnością i odtwarzalnością.

   

   

  Edukacja zdrowotna

  Studenci kierunku Zdrowie Publiczne przygotowując się do zawodu EDUKATORA ZDROWIA ralizują zajęcia edukacji zdrowotnej w przedszkolach i szkołach na terenie naszego województwa. Studenci edukują najmłodszych jak zdrowo się odżywiać, dbać o higienę osobitą, chronić się przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze, udzielać pierwszej pomocy.

   

   

  Studia podyplomowe

  Zapraszamy do udziału w drugiej edycji unikatowych studiach podyplomowych organizowanych w roku akademickim 2019/2020

   

  Zapraszamy do udziału w unikatowych studiach podyplomowych Interdyscyplinarne zastosowania badań epidemiologicznych. Szczegóły dostępne na stronie https://www.umb.edu.pl/s,13808/Interdyscyplinarne_zastosowania_badan_epidemiologicznych.

   

   

  https://www.umb.edu.pl/aktualnosci/15608,Unikatowe_studia_podyplomowe_z_epidemiologii_na_UMB_