• Ostatnia zmiana 29.10.2019 przez Zakład Higieny i Epidemiologii

  Publikacje

   


   

  Prace opublikowane od momentu postania

  Zakładu Higieny Epidemiologii i Ergonomii - 1. 07. 2016

   

   

  37. Ewa Grzegorczyk, Monika Książek, Krzysztof Kurek, Bartłomiej Łukaszuk, Mariusz Rosołowski, Agnieszka Paszko, Michalina Krzyżak, Małgorzata Żendzian-Piotrowska: Effect of sleeve gastrectomy on proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (pcsk9) content and lipid metabolism in the blood plasma and liver of obese wistar rats. Nutrients 2019 : 11, 9, 15 pp. DOI: 10.3390/nu11092174

   

  4.171 Impact Factor, punktacja MNiSW: 140.000

   

  36. Autorzy: Mateusz Maciejczyk, Anna Skutnik-Radziszewska S.D, Izabela Zieniewska, Jan Matczuk, Emilia Domel [S.D.], Danuta Waszkiel, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Izabela Szarmach, Anna Zalewska: Antioxidant defense, oxidative modification, and salivary gland function in an early phase of cerulein pancreatitis. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019, article id 8403578

   

  4.868 Impact Factor,  punktacja MNiSW: 100.000


  35. Tony Sehr, Katja Akgun, Undine Proschmann, Robert Bucki, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Tjalf Ziemssen. Tytuł oryginału: Early central vs. peripheral immunological and neurobiological effects of fingolimod - a longitudinal study. Journal of Molecular Medicine 2019, 9 pp. DOI: 10.1007/s00109-019-01812-x

   

  4.746 Impact Factor, punktacja MNiSW: 140.000


  34. Ewa Żebrowska, Mateusz Maciejczyk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Anna Zalewska, Adrian Chabowski: High protein diet induces oxidative stress in rat cerebral cortex and hypothalamus. International Journal of Molecular Sciences 2019 : 20, 7, 16 pp. DOI: 10.3390/ijms20071547

   

  4.183 Impact Factor, punktacja MNiSW: 100.000


  33. Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Bartłomiej Łukaszuk, Mateusz Maciejczyk, Lucyna Ostrowska, Anna Zalewska, Adrian Chabowski, Krzysztof Kurek. Tytuł oryginału: High-fat, high-protein and high-carbohydrate diet affect sphingolipid profile in pancreatic steatosis in Wistar rats. Nutrition 2019 : 60, s. 197-205 DOI: 10.1016/j.nut.2018.10.006

   

  3.591 Impact Factor, punktacja MNiSW: 100.000


  32. Agnieszka Paszko, Michalina Krzyżak, Angelika Edyta Charkiewicz, Dominika Ziembicka, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Andrzej Stanisław Szpak, Magdalena Florek-Łuszczki, Dominik Maślach: Inequalities in breast cancer incidence and stage distribution between urban and rural female population in Świętokrzyskie Province, Poland.Annals of Agricultural and Environmental Medicine  2019 : 26, 1, s. 159-164 DOI: 10.26444/aaem/102380

   

  1.030 Impact Factor , punktacja MNiSW: 70.000

   

  31. Małgorzata Żendzian-Piotrowska: Podstawy genetyki wysiłku fizycznego.W: Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. Redakcja naukowa Jan Górski: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019

   

  punktacja MNiSW: 20.000

   

  30. Anna Zalewska, Dominika Ziembicka, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Mateusz Maciejczyk: The impact of high-fat diet on mitochondrial function, free radical production, and nitrosative stress in the salivary glands of wistar. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019, Article ID 2606120 pp. 17

   

  4.868 Impact Factor, 100.000 punktacja MNiSW

   

  29. Tomasz Konończuk, Bartłomiej Łukaszuk, Agnieszka Mikłosz, Adrian Chabowski, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Krzysztof Kurek: Cerulein-induced acutepancreatitis affects sphingomyelin signaling pathway in rats. Pancreas 2018 : 47, 7, s. 898-903 DOI: 10.1097/MPA.0000000000001086

   

  2.675 Impact Factor, 30.000 punktacja MNiSW


  28. Mateusz Maciejczyk, Jan Matczuk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Wiesława Niklińska, Katarzyna Fejfer, Izabela Szarmach, Jerzy Robert Ładny, Izabela Zieniewska, Anna Zalewska: Eight-week consumption of high-sucrose diet has a pro-oxidant effect and alters the function of the salivary glands of rats. Nutrients 2018 : 10, 10, Article no. 1530, 19 pp. DOI: 10.3390/nu10101530

   

  4.171 Impact Factor, 35.000 punktacja MNiSW


  27. Tomasz Konończuk, Michalina Krzyżak, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Krzysztof Kurek: Epidemiologia i etiologia ostrego zapalenia trzustki. DOI: 10.25121/MR.2018.21.2A.51

   

  punktacja MNiSW 7.000

   

  26. B. Czarkowska-Paczek, J. Piekarczyk-Persa, A. Wyczałkowska-Tomasik, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Leszek Paczek: Increased TNF-alfa and TGF-beta concentrations in rat liver after intense exercise. Polish Annals of Medicine - Rocznik Medyczny 2018 : 25, 1, s. 98-102 DOI: 10.29089/2017.17.00008

   

  punktacja MNiSW 14.000

   

  25. Ewa Anna Grzegorczyk, Ewa Harasim-Symbor, Bartłomiej Łukaszuk, Dorota Harasiuk, Barbara Choromańska, Piotr Myśliwiec, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Adrian Chabowski: Lack of pronounced changes in the expression of fatty acid handling proteins in adipose tissue and plasma of morbidly obese humans. Nutrition & Diabetes 2018: 8, 1, Article no. 3, 10 pp. DOI: 10.1038/s41387-017-0013-x

   

  3.098 Impact Factor,  30.000 punktacja MNiSW

   

  24. Agnieszka Osiecka, Mateusz Cybulski, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak: Ocena wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego na temat najczęściej występujących chorób pasożytniczych. W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. Tom 1. Pod redakcją Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Elżbiety Krajewskiej- Kułak: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018 s. 42-71

   

  punktacja MNiSW 5.000

   

  23. Urszula Niedźwiecka, Mateusz Cybulski, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak: Ocena wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego na temat nowotworu żołądka.: W: Promocja, edukacja zdrowotna oraz profilaktyka w naukach medycznych. Tom 1. Pod redakcją Barbary Jankowiak, Beaty Kowalewskiej, Elżbiety Krajewskiej- Kułak: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018 s. 86-127

   

  punktacja MNiSW 5.000
   

  22. Michalina Krzyżak, Dominik Maślach, Bartosz Pędziński, Angelika Charkiewicz, Paweł Sowa: Profilaktyka chorób cywilizacyjnych. "Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego". Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 2018

   

  punktacja MNiSW 25.000

   

  21. Marta Grabowska, Krzysztof Kurek, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Bartłomiej Łukaszuk.: Salivary glands dysfunction and oral manifestations in diabetes and obesity - review. Progress in Health Sciences 2018 : 8, 1, s.134-144 DOI: 10.5604/01.3001.0012.1119

   

  punktacja MNiSW 7.000


  20. Anna Gilbert-Matuszak, Aleksandra Wyczalkowska-Tomasik, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Bożena Czarkowska-Paczek.: The influence of heavy physical effort on proteolytic adaptations in skeletal and heart muscle and aorta in rats. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2018 : 25, 4, s. 605-609

   

  1.030 Impact Factor, punktacja MNiSW 30.000

   

  19. Piotr Żukowski, Mateusz Maciejczyk, Jan Matczuk, Krzysztof Kurek, Danuta Waszkiel, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Anna Zalewska: Effect of N-Acetylcysteine on antioxidant defense, oxidative modification, and salivary gland function in a rat model of insulin resistance. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2018, Article ID 6581970, 11 pp. DOI: 10.1155/2018/6581970

   

  4.593 Impact Factor, 30.000 punktacja MNiSW


  18. Agnieszka Mikłosz, Bartłomiej Łukaszuk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Justyna Brańska-Januszewska, Halina Ostrowska, Adrian Chabowski: Challenging of AS160/TBC1D4 alters intracellular lipid milieu in L6 myotubes incubated with palmitate. Journal of Cellular Physiology, 2017 : 232, 9, s. 2373-2386
   

  4.080 Impact Factor, 35.000 punktacja MNiSW


  17. Urszula Kołodziej, Mateusz Maciejczyk, Agnieszka Miąsko, Jan Matczuk, Małgorzata Knaś, Piotr Żukowski, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Jan Borys, Anna Zalewska: Oxidative modification in the salivary glands of high fat-diet induced insulin resistant rats.
  Frontiers in Physiology 2017 : 8, 11 pp. DOI: 10.3389/fphys.2017.00020

   

  4.134 Impact Factor, 35.000 punktacja MNiSW

   

  16. Tomasz Konończuk, Bartłomiej Łukaszuk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Andrzej Dąbrowski, Michalina Krzyżak, Lucyna Ostrowska, Krzysztof Kurek: Plasma sphingolipids in acute pancreatitis. International Journal of Molecular Sciences 2017 : 18, 12, s. e2606 DOI: 10.3390/ijms18122606

   

  3.226 Impact Factor, 30.000 punktacja MNiSW


  15. Marta Garbowska, Bartłomiej Łukaszuk, Agnieszka Mikłosz, Igor Wróblewski, Krzysztof Kurek, Lucyna Ostrowska, Adrian Chabowski, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Anna Zalewska: Sphingolipids metabolism in the salivary glands of rats with obesity and streptozotocin induced diabetes. Journal of Cellular Physiology 2017 : 232, 10, s. 2766-2775 DOI: 10.1002/jcp.25939

   

  4.080 Impact Factor, 35.000 punktacja MNiSW

   

  14. Bartłomiej Łukaszuk, Agnieszka Mikłosz, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Beata Wójcik, Jan Górski, Adrian Chabowski: Changes in the diaphragm lipid content after administration of streptozotocin and high-fat diet regime. Journal of Diabetes Research 2017, article ID 3437169, 12 pp. DOI: 10.1155/2017/3437169


  2.717 Impact Factor, 25.000 punktacja MNiSW

   

  13. Anna Wyczałkowska-Tomasik, Bożena Czarkowska-Pączek, J. Piekarczyk-Persa, Małgorzata Żendzian-Piotrowska: One session of exercise regulates cathepsin B activity in the livers of trained and untrained rats: Journal of Physiology and Pharmacology 2017 : 68, 5, s. 715-720

   

  2.804 Impact Factor, 25.000 punktacja MNiSW

   

  12. Joanna Fiłon, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Jan Karczewski, Małgorzata Żendzian-Piotrowska: Analysis of trace element content in hair of autistic children. Journal of Elementology 2017 : 22, 4, s. 1285-1293
   

  0.641Impact Factor, 15.000 punktacja MNiSW


  11. Marta Grabowska, Krzysztof Kurek, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Bartłomiej Łukaszuk: Salivary glands dysfunction and oral manifestations in diabetes and obesity - review. Progress in Health Sciences: 2018 : 8, 1, 10 pp.

   

  punktacja MNiSW: 6.000
   

  10. Jan Matczuk, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Mateusz Maciejczyk, Krzysztof Kurek: Salivary lipids: A review.Advances in Clinical and Experimental Medicine 2017 : 26, 6, s. 1023-1031 DOI: 10.17219/ACEM/63030


  1.179 Impact Factor, 15.000 punktacja MNiSW


  9. Urszula Kołodziej, Mateusz Maciejczyk, Wiesława Niklińska, Danuta Waszkiel, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Piotr Żukowski, Anna Zalewska:Chronic high-protein diet induces oxidative stress and alters the salivary gland function in rats. Archives of Oral Biology 2017 : 84, s. 6-12 DOI: 0.1016/j.archoralbio.2017.09.006
   

  1.748 Impact Factor, 30.000 punktacja MNiSW


  8. Tomasz Wollny, Marzena Wątek, Bonita Duraś, Katarzyna Niemirowicz, Ewelina Piktel S.D., Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Stanisław Góźdź, Robert Bucki: Sphingosine-1-phosphate metabolism and its role in the development of inflammatory bowel disease. International Journal of Molecular Sciences 2017 : 18, 4, 14 pp. DOI: 10.3390/ijms18040741

   

  3.226 Impact Factor, 30.000 punktacja MNiSW

   

  7. Kamil Bukłaho, Mateusz Cybulski, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Elżbieta Krajewska-Kułak: Styl życia a występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pielęgiarstwo i Zdrowie Publiczne 2017: 26, 1, s. 19-25 DOI:0.17219/pzp/64703

   

  punktacja MNiSW: 5.000


  6. Anna Gilbert-Matuszak, Aleksandra Wyczalkowska-Tomasik, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Bożena Czarkowska-Paczek: The influence of heavy physical effort on proteolytic adaptations in skeletal and heart muscle and aorta in rats. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 2017, 6 pp. DOI:0.26444/aaem/74315


  0.829 Impact Factor, punktacja MNiSW: 20.000


  5. Marzena Wątek, Bonita Durnaś, Tomasz Wollny, Marcin Pasiarski, Stanisław Gódź, Michał Marzec, Anna Chabowska, Przemysław Wolak, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Robert Bucki: Unexpected profile of sphingolipid contents in blood and bone marrow plasma collected from patients diagnosed with acute myeloid leukemia. Lipids in Health and Disease 2017 : 16, 1, s. 235, 9 pp. DOI: 10.1186/s12944-017-0624-1

   

  2.073 Impact Factor, 25.000 punktacja MNiSW


  4. Julia Stawiecka, Jolanta Ustymowicz-Farbiszewska, Joanna Fiłon, Beata Janina Olejnik: Aktywizacja osób w podeszłym wieku - wady i zalety. W: Pielęgnacyjno-rehabilitacyjne problemy starzejącego się społeczeństwa. s. 250-288
   

  4.000 punktacja MNiSW


  3. Jan Matczuk, Anna Zalewska, Bartłomiej Łukaszuk, Marta Garbowska, Adrian Chabowski, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Krzysztof Kurek: Effect of streptozotocin-induced diabetes on lipids metabolism in the salivary glands. Prostaglandins & Other Lipid Mediators2016 : 126, s. 9-15 DOI: 10.1016/j.prostaglandins.2016.08.003

   

  2.640 Impact Factor, 25.000 punktacja MNiSW


  2. Jan Matczuk, Anna Zalewska, Bartłomiej Łukaszuk, Małgorzata Knaś, Mateusz Maciejczyk, Marta Garbowska, Dominika Maria Ziembicka, Danuta Waszkiel, Adrian Chabowski, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Krzysztof Kurek: Insulin resistance and obesity afect lipid profile in the salivary glands. Journal of Diabetes Research 2016, Article ID 8163474, 9 pp. DOI: 10.1155/2016/8163474


  2.717 Impact Factor, 25.000 punktacja MNiSW


  1. Małgorzata Knaś, Mateusz Maciejczyk, Irena Daniszewska, Anna Klimiuk, Jan Matczuk, Urszula Kołodziej, Danuta Waszkiel, Jerzy Robert Ładny, Małgorzata Żendzian-Piotrowska, Anna Zalewska: Oxidative damage to the salivary glands of rats with streptozotocin-induced diabetes-temporal study: oxidative stress and diabetic salivary glands. Journal of Diabetes Research 2016, Article ID 4583742, 13 pp. DOI: 10.1155/2016/458374

   

  2.717 Impact Factor, 25.000 punktacja MNiSW