• Ostatnia zmiana 30.10.2019 przez Zakład Higieny i Epidemiologii

  Tematyka Badawcza

   

   


   

  • Rola bioaktywnych lipidów w patogenezie chorób metabolicznych, neurodegeneracyjnych i nowotworowych oraz przewodu pokarmowego.
  • Równowaga redoks, bariera antyoksydacyjna oraz stres oksydacyjny w chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych.
  • Wytwarzanie energii, zapalenie i apoptoza w chorobach metabolicznych i neurodegeneracyjnych.
  • Właściwości antyoksydacyjne substancji leczniczych i suplementów diety.
  • Epidemiologia chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i otyłości.
  • Epidemiologia i profilaktyka chorób nowotworowych.
  • Ocena stanu zdrowia populacji, ze szczególnym uwzględnieniem populacji pracującej.
  • Ocena determinant umieralności przedwczesnej w populacji polskiej.