Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
  • Ostatnia zmiana 14.02.2024 przez Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej

   Aktualności

    

    

              

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   UNIWERSYTET ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA -więcej: http://www.umb.edu.pl/uzp

   UNIWERSYTET ZDROWEGO SENIORA - więcej: http://www.umb.edu.pl/uzs

   UNIWERSYTET ZDROWEGO SENIORA ETAP II - "ZDROWIE PSYCHICZNE OSÓB W PODESZŁYM WIEKU" - więcej: http://www.umb.edu.pl/podyplomoweuzs

   COROCZNY KONKURS NA ASYSTENTA ROKU

   COROCZNY KONKURS NA NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO STUDENTA ROKU